MSAP partnerzy

 

Szkoła realizuje zadania przy współpracy z wieloma organizacjami krajowymi i zagranicznymi, m.in.:

 • Grand Valley State University, USA - www.gvsu.edu
 • Copenhagen Business School, Dania - www.cbs.dk
 • Uniwersytet Jagielloński, Polska - www.uj.edu.pl
 • Uniwersytet Łódzki, Polska - www.uni.lodz.pl
 • Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, Polska - www.igwp.org.pl
 • Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Polska - www.mck.krakow.pl
 • StatSoft Polska Sp. z o.o., Polska - www.statsoft.pl
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska - www.parp.gov.pl
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Polska - www.malopolska.pl
 • Związek Miast Polskich, Polska - www.zmp.poznan.pl
 • Związek Powiatów Polskich, Polska - www.zpp.pl
 • Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Polska - www.zgwrp.pl
 • Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska - www.kpp.org.pl
 • Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Polska - www.fise.org.pl
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Polska - www.frdl.org.pl
 • Centrum Kultury Romów w Polsce, Polska
 • Stowarzyszenie Romów w Krakowie, Polska
 • Region Marche, Włochy
 • Region Andaluzji, Hiszpania
 • Brussels Capital-Region - City of Forest, Belgia
 • County Council Arges, Rumunia
 • Adult Education Center of the City of Hannover, Niemcy
 • South Madrid Consortium, Hiszpania
 • Regional Council of Provence-Alpes-Cote d'Azur, Francja
 • City of Rome, Włochy
 • Zala County Non-Profit Development Company, Węgry
 • Vilnius City Municipal Government, Litwa
 • Sviluppo Italia SpA, Włochy
 • Finlombarda L.t.d., Włochy
 • Kaiserslautern University of Technology, Niemcy
 • Langhe Monferrato Roero Consortium, Włochy
 • DEBEGESA - Local Development Agency, Hiszpania
 • Asturian Federation of County Councils and Municipalities, Hiszpania