jarmarkm

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza na Jarmark św. Michała w Ropie (powiat gorlicki) organizowany 29 września 2019 r. w ramach projektu „Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Podczas wydarzenia odbędzie się prezentacja projektu. Wspólnie z nami przedsięwzięcie realizują partnerzy z Polski i ze Słowacji: Gmina Ropa (partner wiodący), Obec Zborov, Fundacja „Szlachetne Zdrowie” oraz Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „ELEOS”.

Zachęcamy do skorzystania z szerokiej oferty artystycznej Jarmarku. Zaplanowane są koncerty muzyczne, pokazy rzemiosła ludowego, a także zajęcia dedykowane dzieciom. Wydarzeniu towarzyszyć będzie sprzedaż wyrobów rękodzielniczych.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piecza przycisk2

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Fundacja Projekt ROZ zapraszają do udziału w szkoleniach dla osób działających na rzecz dzieci w pieczy zastępczej oraz ich rodzin biologicznych

Szkolenia „uSAMODZIELNIeni finansowo” to kurs obejmujący łącznie 72 godziny zajęć podzielonych na trzy bloki tematyczne:

  1. Komunikacja i umiejętności społeczne
  2. Piecza zastępcza
  3. Ekonomia i finanse

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w szkoleniach znajdują się na stronie projektu:

pieczazastepcza.uek.krakow.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MSAP

Spotkanie dotyczące nowych rozwiązań w zakresie komunikacji Urzędu z przedsiębiorcami

Urząd Miasta Tarnowa oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zapraszają do udziału w spotkaniu dotyczącym nowych rozwiązań w zakresie komunikacji Urzędu z przedsiębiorcami. W trakcie spotkania zaprezentujemy nowe narzędzia informatyczne, które umożliwią łatwiejsze i skuteczniejsze załatwianie spraw urzędowych związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Spotkanie odbędzie się 9 sierpnia br. o godz. 11 w Sali Lustrzanej przy ul. Wałowej 10. Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedsiębiorców i instytucje otoczenia biznesu działające na terenie Miasta Tarnowa. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa drogą mailową lub telefoniczną (kontakt podany na końcu wiadomości) oraz wypełnienie i podpisanie załączonego poniżej formularza zgłoszeniowego, który należy przynieść na spotkanie. Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Podnoszenie zdolności instytucjonalnej Miasta Tarnowa – innowacyjny system zarządzania wiedzą i komunikacji z interesariuszami w obszarze współpracy z przedsiębiorcami”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MSAP

Otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu do pobrania

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze – Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Załącznik nr 2 do ogłoszenie o naborze – Oświadczenia partnera do pobrania

Ogłoszenie o wyborze Partnera do projektu do pobrania

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

seminar PRFs
  

Seminarium Pakiet dla Miast Średnich – pierwsze doświadczenia z transakcji z Polskim Funduszem Rozwoju

Zapraszamy na seminarium Pakiet dla Miast Średnich – pierwsze doświadczenia z transakcji z Polskim Funduszem Rozwoju. Pierwsze polskie miasta podpisały już umowy z Polskim Funduszem Rozwoju SA na finasowanie swoich inwestycji rozwojowych – umowy te oparte są na zupełnie nowych instrumentach finansowania ważnych zadań dla wielu miast. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wraz z Kancelarią Prawną DZP organizuje 21 lutego 2018 r. seminarium, w czasie którego zapoznać się będzie można z mechanizmami takiego finansowania oraz doświadczeniami z pierwszych transakcji info w załączeniu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ina ZPGW

Inauguracja roku akademickiego na studiach podyplomowych "Zarządzanie nowoczesną firmą wodociągowo-kanalizacyjną"

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z przyjemnością informuje, że w sobotę 18 listopada 2017 r. zainaugurowaliśmy I edycję studiów podyplomowych „Zarządzanie nowoczesną firmą wodociągowo-kanalizacyjną”. Program ten realizowany jest w partnerstwie z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie i jest okazją do poszerzenia i ugruntowania wiedzy oraz zdobycia niezbędnych umiejętności przez osoby zaangażowane w procesy zarządzania firmami wodociągowo-kanalizacyjnymi. Sektor ten w ciągu ostatnich lat dokonał olbrzymiej transformacji i dzisiaj z pewnością można powiedzieć, że polskie firmy wod-kan należą do najnowocześniejszych w Europie. Rozwojowi infrastruktury i technologii towarzyszyć musi jednocześnie modernizacja strategii zarządczych we wszystkich aspektach – procesów, zasobów ludzkich, finansów, zamówień, rozwoju technicznego. Program studiów podyplomowych oferowanych przez MSAP we współpracy z IGWP jest odpowiedzią na te potrzeby. W ciągu 2 semestrów Słuchacze będą mieli możliwość poszerzenia swojej praktyki zarządzania i przemyślenia nowych sposobów realizacji codziennych wyzwań.

Informujemy jednocześnie, że niebawem rozpoczynamy rekrutację do kolejnej edycji studiów, które rozpoczną się 1 marca 2018 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zap2017b

Inauguracja roku akademickiego na studiach podyplomowych "Zarządzanie w administracji publicznej"

W dniu 28 października br. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK zainaugurowała kolejny rok akademicki na studiach podyplomowych Zarządzanie w administracji publicznej.
Indeksy odebrało 20 Słuchaczy, których powitał Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej prof. UEK dr hab. Przemysław Kisiel. Wykład inauguracyjny na temat „Globalizacja a zdrowie – wzajemne interakcje” poprowadził prof. dr hab. Jacek Klich.
Po uroczystości odbyło się krótkie spotkanie organizacyjne z kierownikiem studiów dr Michałem Kudłaczem, po którym rozpoczęły się planowe zajęcia. Studia trwają dwa semestry i kończą się obroną pracy końcowej.
Wszystkim Słuchaczom życzymy sukcesów w nauce i satysfakcji z wyboru kierunku ZAP.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 09 25 KRAKOW mini

Międzynarodowe seminarium „Could Money Make the Economy Circular?”
24 października 2017 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

We wtorek 24 października 2017 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbędzie się kolejne z serii wydarzeń cyklu „OEES on Tour”. Seminarium tym razem poświęcone gospodarce o obiegu zamkniętym będzie w całości prowadzone w języku angielskim. Jest to jedno z ostatnich wydarzeń przygotowujących do Kongresu Open Eyes Economy Summit, który rozpocznie się w Krakowie już niedługo, bo 14-15 listopada w Centrum Kongresowym ICE.

Celem seminarium jest wymiana wiedzy i doświadczeń o finansowych aspektach rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy gospodarki komunalnej. Podczas obrad zagadnienie finansowania gospodarki o obiegu zamkniętym będzie prezentowane z kilku punktów widzenia – instytucji finansowych (publicznych i prywatnych), inżynierii finansowej oraz zarządzania strategicznego. Poruszone zostaną m.in. następujące tematy: rola banków w pobudzaniu gospodarki okrężnej; model gospodarki okrężnej w sektorze komunalnym w Polsce - perspektywa finansowa; kluczowe wyzwania dla zrównoważonego rozwoju sektora komunalnego w Polsce oraz odpowiedzialna inżynieria finansowa dla sektora komunalnego.

Zaproszenie do wystąpienia podczas seminarium przyjęli m.in. Gerald Naber z ING Wholesale Banking, Jacek Dąbrowski z Banku Gospodarstwa Krajowego, Piotr Ziętara z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie oraz Grzegorz Moorthi z Ravicon, Ltd.

Miejsce obrad: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, Pawilon G, sala 13. Wstęp wolny.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

szkolenia

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK zaprasza do udziału w szkoleniach

W maju i czerwcu 2017 r. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza do udziału w następujących szkoleniach:
1.    Ochrona danych osobowych w sektorze finansów publicznych – planowane zmiany
2.    Dostęp do informacji publicznej a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
3.    Prawo do informacji a prawo do prywatności
Szkolenia skierowane do pracowników administracji publicznej i innych osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych oraz kwestii związanych z dostępem do informacji publicznej. Prowadzone są przez radcę prawnego - wykwalifikowane trenera.
Więcej informacji nt. szkoleń znajduje się w zakładce Szkolenia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

power

Nabór na studia podyplomowe Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK

Aktualny nabór na studia podyplomowe realizowane przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej UEK od semestru letniego 2016/2017 trwa do 15 marca 2017 r. na następujące kierunki:
– Zarządzanie w administracji publicznej (ZAP),
– Administracja (ADM),
– Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych.

Więcej infomacji w zakładce "Rekrutacja".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

power

Wykład w ramach seminarium "Dobre rządzenie".

W środę 12 października 2016 r. o godz. 10.00 w Pawilonie G w Sali 13 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, ul. Rakowicka 27, odbędzie się wykład pt. ZASOBY NIEMATERIALNE PRZEDSIĘBIORSTWA. Gościem specjalnym będzie prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który przedstawi zagadnienie "DNA INNOWACYJNEJ FIRMY - CO JEST WAŻNE DLA OSIĄGNIĘCIA SUKCESU". Głos zabiorą również dr Bartłomiej Biga z Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej UEK oraz Piotr Rusiecki i Adam Leszkiewicz. Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Jerzy Hausner z Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej UEK. Wykłady mają charakter otwarty. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

Więcej infomacji
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

power

Wybór Partnera w projekcie

Niniejszym zawiadamiamy, iż w związku z opracowaniem wniosku o dofinasowanie projektu pn. Podnoszenie zdolności instytucjonalnej Miasta Tarnowa – innowacyjny system zarządzania wiedzą i komunikacji z interesariuszami w obszarze współpracy z przedsiębiorcami realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, został wybrany partner projektu ANDALUCIA EMPRENDE, FUNDACION PUBLICA ANDALUZA z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa w ramach współpracy ponadnarodowej, o której mowa w art. 10 rozporządzenia EFS. Uwzględniona została zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze.

Niniejszą informację zamieszcza się zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabór na studia podyplomowe 2016

Aktualny nabór na studia podyplomowe realizowane przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej UEK od semestru letniego 2015/2016 trwa od 2 stycznia 2016 r. do 12 lutego 2016 r. na następujące kierunki:
 Administracja (ADM),
Zarządzanie projektami finansowanymi z Unii Europejskiej (ZP).

Więcej infomacji w zakładce "Rekrutacja"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

sp4

IV Konferencja z cyklu Sprawne Państwo pn. Systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego

IV konferencja z cyklu „Sprawne państwo” odbyła się w dniach 23-24 września 2015 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Tematem przewodnim konferencji były propozycje dotyczące systemowych zmian w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce. Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej konferencji - więcej informacji
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

logoMEF

 

 

 

Konferencja „Współpraca finansowa samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych: problemy, rozwiązania, rekomendacje”

W dniu 5 listopada 2015 r. w Krakowie odbyła się konferencja pn. „Współpraca finansowa samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych: problemy, rozwiązania, rekomendacje” zorganizowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

III Konferencja z cyklu „Sprawne Państwo” – Jaka przyszłość samorządu terytorialnego w Polsce?

III Konferencja z cyklu „Sprawne państwo” odbyła się w dniach 11-12 grudnia 2014 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Tematem przewodnim konferencji była przyszłość samorządu terytorialnego w Polsce w kontekście dotychczasowych doświadczeń z jego funkcjonowania więcej informacji
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

V Tydzień ekonomii społecznej

Już po raz piąty Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Krakowie oraz Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (GAP) we współpracy z Kołem Naukowym Gospodarki i Administracji Publicznej (KN GAP)  organizują Tydzień Ekonomii Społecznej (TES). V edycja TES wpisuje się w szerszy format Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, którego celem jest ponadnarodowe wsparcie dla postaw przedsiębiorczych oraz swobodny przepływ myśli, idei i pomysłów. Więcej informacji  do pobrania
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

Dynamizm, rywalizacja i gospodarka nadmiaru. Dwa eseje o naturze kapitalizmu

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej wraz z Partnerem Wydawniczym – Grupą PZU – ma zaszczyt przedstawić polskie tłumaczenie książki pt. "Dynamism, Rivalry, and the Surplus Economy. Two Essays on the Nature of Capitalism" autorstwa Jánosa Kornai'a – światowej sławy ekonomisty, jednego z najwybitniejszych uczonych wszech czasów w dziedzinie ekonomii  więcej informacji
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------