Dostęp do informacji publicznej a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego


Czy wiesz jak postępować gdy ktoś poprosi o dostęp do informacji publicznej? Czy wiesz kiedy i jak przygotować pismo odmowne?
Czy wiesz jak odróżnić wnioski o dostęp do informacji publicznej od wniosków dotyczących ich ponownego wykorzystywania?

 

Zgłoś się na szkolenie już dziś – tylko w maju i czerwcu 2017 r. promocyjne ceny!

 

Cena
495 zł brutto (zwolnione z VAT)

 

Terminy

Edycja 2:            13 czerwca 2017 r. (wtorek), godz. 9.00-16.00

 

Edycja 3             21 czerwca 2017 r. (środa), godz. 16.30-19.40 (część 1)

                           22 czerwca 2017 r. (czwartek), godz. 16.30-19.40 (część 2)

 

Miejsce szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, Kraków.

Dla uczestników zapewniamy darmowy parking na terenie Kampusu.

 

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji o szkoleniach prosimy o kontakt: tel. 12 293 75 83, 12 293 75 64,
faks. 12 293 75 59, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Szkolenie skierowane do

 • pracowników administracji publicznej,
 • osób realizujących wnioski o udostępnienie informacji publicznej i wnioski o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania,
 • pracowników organizacji pozarządowych lub innych podmiotów, które dysponują środkami publicznymi.

 

Korzyści dla uczestników

 • zapoznanie się z nowymi regulacjami w zakresie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego,
 • zdobycie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu przepisów prawnych związanych z obowiązkiem udostępniania informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego,
 • poznanie procedur w zakresie udostępniania informacji publicznej,
 • zdobycie umiejętności w zakresie rozróżniania wniosków o dostęp do informacji od wniosków o udostępnienie w celu ponownego wykorzystywania,
 • nabycie umiejętności praktycznych w zakresie prawidłowego przygotowania decyzji odmownej.

 

Forma szkolenia

Konwersatorium połączone z omawianiem przykładów i praktycznych rozwiązań, a także analizą przykładowych dokumentów.

 

Program szkoleniado pobrania

 

Efekty szkolenia

W wyniku udziału w szkoleniu uczestnik pozyska:

 • znajomość przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
 • umiejętności odróżnienia wniosków o dostęp do informacji od wniosków dotyczących ponownego wykorzystywania, umiejętność prawidłowego konstruowania pism kończących postępowanie w obu trybach, w tym decyzji odmownych,
 • kompetencje z zakresu prawidłowego prowadzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej oraz postępowania o udostępnienie informacji sektora publicznego celem jej ponownego wykorzystywania.


Po zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
.

 

Prowadzący szkolenie

Kamila Kędzierska – Radca prawny, redaktor naczelny kwartalnika "Informacja w Administracji Publicznej", pracownik aparatu administracji samorządowej. Trener i autor monograficznych szkoleń zawodowych dla pracowników samorządowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej. Autorka licznych publikacji dotyczących ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej. Ukończyła studia doktoranckie w katedrze Historii Administracji i Myśli Administracyjnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zgłoszenia i opłaty

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu są proszone o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej dostępnego pod linkiem:
https://goo.gl/forms/Wv9oZ6PR9GR8a0on2.

Po otrzymaniu i zweryfikowaniu formularza skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia wpisania na listę uczestników oraz podania szczegółowej informacji o miejscu szkolenia.

Po otrzymaniu potwierdzenia wpisania na listę uczestników, nie później niż 3 dni robocze od otrzymania potwierdzenia należy dokonać płatności za szkolenie przelewem na rachunek:

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

ul. Rakowicka 27; 31-510 Kraków

78 2490 0005 0000 4600 2225 5478

tytułem: szkolenie DDIP „imię i nazwisko uczestnika”

Faktura VAT wystawiona będzie nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wpłaty.


W cenę szkolenia wliczono:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • w przypadku szkoleń jednodniowych: przerwy kawowe + lunch
 • w przypadku szkoleń popołudniowych (godz. 16.30-19.40): przerwa kawowa + kanapki