Postępowanie egzekucyjne dot. skutecznego wyegzekwowania zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Chcesz uporządkować swoją wiedzę na temat przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?
Chcesz poznać procedurę tworzenia upomnień, czy kwestie związane z administracyjnymi tytułami wykonawczymi w takim postepowaniu?

 

Zgłoś się na szkolenie już dziś – tylko do 30 czerwca 2017 r. promocyjne ceny!

 

 

Cena
495 zł brutto (zwolnione z VAT)

 

 

Najbliższe terminy

Edycja 1:             24 czerwca 2017 r. (sobota), godz. 9.00-16.00

Edycja 2:             26 czerwca 2017 r. (poniedziałek), godz. 16.30-19.40 – część 1

      27 czerwca 2017 r. (wtorek), godz. 16.30-19.40 – część 2

Edycja 3:             29 czerwca 2017 r. (czwartek), godz. 9.00-16.00

 

 

 

Miejsce szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, Kraków.

Dla uczestników zapewniamy darmowy parking na terenie Kampusu.

 

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji o szkoleniach prosimy o kontakt: tel. 12 293 75 83, 12 293 75 64,
faks. 12 293 75 59, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Szkolenie skierowane do

 • pracowników gminnych organów podatkowych,
 • pracowników firm informatycznych obsługujących jednostki administracji publicznej.

 

Korzyści dla uczestników

 • uporządkowanie wiedzy na temat przepisów z zakresu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, egzekwowania zobowiązania,
 • nabycie umiejętności współpracy z poborcami skarbowymi i komornikami sądowymi oraz sądem,
 • poznanie zasady obligatoryjnego wszczęcia egzekucji,
 • zapoznanie się z zasadami postępowania egzekucyjnego,
 • poznanie procedury tworzenia upomnienia, obowiązkowe elementy,
 • poznanie obowiązków przesyłania upomnień – postępowanie przedegzekucyjne,
 • zapoznanie się z procedurą wystawiania tytułu wykonawczego (obowiązkowe elementy),
 • poznanie zasad wystawiania tytułu wykonawczego – egzekucja z majątku wspólnego małżonków, egzekucja z majątku spółki czy współwłasności nieruchomości,
 • poznanie zasad wystawiania odpisu tytułu wykonawczego, dalszy tytuł wykonawczy,
 • ograniczenia tytułu wykonawczego,
 • omówienie zasady zaokrąglania należności pieniężnych,
 • poznanie zasad zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
 • zapoznanie się z tematem zarzutów i zażaleń w postępowaniu egzekucyjnym (dopuszczalność i skutki),
 • poznanie zasad zabezpieczania zaległości podatkowych poprzez wpis hipoteki przymusowej czy wpis zastawu skarbowego.

 

Forma szkolenia

Wykład, prezentacja, dyskusja, praca na przykładowych wzorach pism, analiza problematycznych zagadnień nasuwających się podczas omawiania kolejnych punktów programu szkolenia.

 

Program szkoleniado pobrania

 

Efekty szkolenia

 • pozyskanie wiedzy na temat najważniejszych zapisów ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o postępowaniu w administracji oraz przepisów wykonawczych,
 • umiejętność prawidłowego stosowania przepisów prawa z zakresu postępowania egzekucyjnego,
 • umiejętność praktycznego wprowadzenia w życie przepisów wszczynających postępowanie egzekucyjne,
 • umiejętność poprawnego wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych,
 • umiejętność poprawnego tworzenie podstawy prawnej w pismach wychodzących w postępowaniu egzekucyjnym,
 • zdobycie umiejętności poprawnej redakcji pism w sprawach zarzutów na postępowanie egzekucyjne i innych z zakresu ograniczenia tytułów, zmiany tytułów,
 • unikanie błędów przy wystawianiu upomnień i tytułów wykonawczych,
 • umiejętność zastosowania odpowiedniego trybu postępowania w sprawach odparcia, bądź uwzględniania zarzutów na postępowanie egzekucyjne.

 

Po zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Prowadzący szkolenie

mgr inż. Marta Olech – praktyk, od 18 lat pracuje w Urzędzie Miasta Nowego Sącza w Wydziale Wymiaru i Księgowości Podatków, od 6 lat na stanowisku dyrektora wydziału; prowadzi szkolenia z zakresu wymiaru i księgowości  podatków lokalnych, opłaty skarbowej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla pracowników jednostek samorządowych i pracowników firm informatycznych; autorka materiałów szkoleniowych.

Zgłoszenia i opłaty

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu są proszone o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej dostępnego pod linkiem https://goo.gl/forms/Wv9oZ6PR9GR8a0on2.

 

Po otrzymaniu i zweryfikowaniu formularza skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia wpisania na listę uczestników oraz podania szczegółowej informacji o miejscu szkolenia.

 

Po otrzymaniu potwierdzenia wpisania na listę uczestników, nie później niż 3 dni robocze od otrzymania potwierdzenia należy dokonać płatności za szkolenie przelewem na rachunek:

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

ul. Rakowicka 27; 31-510 Kraków

78 2490 0005 0000 4600 2225 5478

tytułem: szkolenie PES „imię i nazwisko uczestnika”

 

Faktura VAT wystawiona będzie nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wpłaty.

 

W cenę szkolenia wliczono:

 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat,
 • w przypadku szkoleń jednodniowych: przerwy kawowe + lunch,
 • w przypadku szkoleń popołudniowych (godz. 16.30-19.40): przerwa kawowa + kanapki.