Postępowanie egzekucyjne dot. skutecznego wyegzekwowania zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Chcesz uporządkować swoją wiedzę na temat przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?
Chcesz poznać procedurę tworzenia upomnień, czy kwestie związane z administracyjnymi tytułami wykonawczymi w takim postepowaniu?

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji o szkoleniach prosimy o kontakt: tel. 12 293 75 83, 12 293 75 64,
faks. 12 293 75 59, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Szkolenie skierowane do

 • pracowników gminnych organów podatkowych,
 • pracowników firm informatycznych obsługujących jednostki administracji publicznej.

 

Korzyści dla uczestników

 • uporządkowanie wiedzy na temat przepisów z zakresu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, egzekwowania zobowiązania,
 • nabycie umiejętności współpracy z poborcami skarbowymi i komornikami sądowymi oraz sądem,
 • poznanie zasady obligatoryjnego wszczęcia egzekucji,
 • zapoznanie się z zasadami postępowania egzekucyjnego,
 • poznanie procedury tworzenia upomnienia, obowiązkowe elementy,
 • poznanie obowiązków przesyłania upomnień – postępowanie przedegzekucyjne,
 • zapoznanie się z procedurą wystawiania tytułu wykonawczego (obowiązkowe elementy),
 • poznanie zasad wystawiania tytułu wykonawczego – egzekucja z majątku wspólnego małżonków, egzekucja z majątku spółki czy współwłasności nieruchomości,
 • poznanie zasad wystawiania odpisu tytułu wykonawczego, dalszy tytuł wykonawczy,
 • ograniczenia tytułu wykonawczego,
 • omówienie zasady zaokrąglania należności pieniężnych,
 • poznanie zasad zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
 • zapoznanie się z tematem zarzutów i zażaleń w postępowaniu egzekucyjnym (dopuszczalność i skutki),
 • poznanie zasad zabezpieczania zaległości podatkowych poprzez wpis hipoteki przymusowej czy wpis zastawu skarbowego.

 

Forma szkolenia

Wykład, prezentacja, dyskusja, praca na przykładowych wzorach pism, analiza problematycznych zagadnień nasuwających się podczas omawiania kolejnych punktów programu szkolenia.

 

Program szkoleniado pobrania

 

Efekty szkolenia

 • pozyskanie wiedzy na temat najważniejszych zapisów ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o postępowaniu w administracji oraz przepisów wykonawczych,
 • umiejętność prawidłowego stosowania przepisów prawa z zakresu postępowania egzekucyjnego,
 • umiejętność praktycznego wprowadzenia w życie przepisów wszczynających postępowanie egzekucyjne,
 • umiejętność poprawnego wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych,
 • umiejętność poprawnego tworzenie podstawy prawnej w pismach wychodzących w postępowaniu egzekucyjnym,
 • zdobycie umiejętności poprawnej redakcji pism w sprawach zarzutów na postępowanie egzekucyjne i innych z zakresu ograniczenia tytułów, zmiany tytułów,
 • unikanie błędów przy wystawianiu upomnień i tytułów wykonawczych,
 • umiejętność zastosowania odpowiedniego trybu postępowania w sprawach odparcia, bądź uwzględniania zarzutów na postępowanie egzekucyjne.

 

Po zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.