Praktyczne aspekty prowadzenia postepowania podatkowego w zakresie udzielania ulg podatkowych; nadpłaty, zaliczenia, rozksięgowania


Czy wiesz jak prawidłowo przygotować i przeprowadzić postępowanie podatkowe?
Czy potrafisz postępować w przypadku udzielania ulg w spłacie opłaty: umorzenia, odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty?

 

Zgłoś się na szkolenie już dziś – tylko do 30 czerwca 2017 r. promocyjne ceny!

 

 

Cena
do końca czerwca 2017 r. 495 zł brutto (zwolnione z VAT), od 1 lipca - 650 zł

 

 

Najbliższe terminy

Edycja 1:     23 czerwca 2017 r. (piątek), godz. 9.00-16.00  
cena:         650 zł 495 zł brutto (zwolnione z VAT)

Edycja 2:    1 lipca (sobota), godz. 9.00-16.00
cena:         650 zł brutto (zwolnione z VAT)

 

 

Miejsce szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, Kraków.

Dla uczestników zapewniamy darmowy parking na terenie Kampusu.

 

Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji o szkoleniach prosimy o kontakt: tel. 12 293 75 83, 12 293 75 64,
faks. 12 293 75 59, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Szkolenie skierowane do

 • pracowników gminnych organów podatkowych,
 • pracowników firm informatycznych obsługujących jednostki administracji publicznej.

 

Korzyści dla uczestników

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami prowadzenia postepowania podatkowego w zakresie udzielania ulg podatkowych w podatkach takich jak: podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek rolny, podatek od środków transportowych czy opłata za gospodarowanie opadami komunalnymi.
Udział w szkoleniu zapewni uczestnikom następujące korzyści:

 • uporządkowanie wiedzy na temat przepisów z zakresu prowadzenia postępowania podatkowego,
 • zapoznanie się ze statusem strony/uczestnika postępowania podatkowego,
 • poznanie kwestii solidarnej odpowiedzialności w opłacie i w podatkach,
 • poznanie procedury zebrania materiału dowodowego w postępowaniu podatkowym,
 • omówienie praktycznych aspektów w udzielaniu ulg w spłacie podatku czy opłaty: umorzenia, odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty,
 • omówienie „ważnego interesu podatnika” i „ważnego interesu publicznego” jako argument do zastosowania ulgi podatkowej,
 • poznanie procedury umarzania zaległości podatkowych „z urzędu”,
 • poznanie procedury postępowania przy umarzaniu odsetek za zwłokę, koszów upomnienia – zmiany w przepisach podstawowych,
 • poznanie procedury odwoławczej, przygotowanie odpowiedzi na zarzuty do decyzji organu podatkowego,
 • poznanie elementów pism w postępowaniu podatkowym, pism procesowych, a w tym: protokołów, postanowień, decyzji.

 

Forma szkolenia

Wykład, prezentacja, dyskusja, omówienie pojawiających się w praktyce sposobów zastosowania norm prawnych przy załatwianiu spraw podatkowych, praca z trudnym/ roszczeniowym  klientem.

 

Program szkoleniado pobrania

 

Efekty szkolenia

W wyniku udziału w szkoleniu uczestnik pozyska:

 • wiedzę w zakresie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, regulacji prawa miejscowego, procedur postępowania podatkowego,
 • umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia postępowania podatkowego,
 • umiejętność tworzenia pism w postępowaniu podatkowym,
 • umiejętność poprawnego przytoczenia podstawy prawnej w pismach wychodzących w postępowaniu podatkowym,
 • kompetencje w zakresie poprawnego redagowania uzasadnienia faktycznego decyzji podatkowej,
 • kompetencje w zakresie prawidłowego stosowania przepisów prawa podatkowego,
 • unikanie błędów proceduralnych podczas postępowania podatkowego.

 

Po zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Prowadzący szkolenie

mgr inż. Marta Olech – praktyk, od 18 lat pracuje w Urzędzie Miasta Nowego Sącza w Wydziale Wymiaru i Księgowości Podatków, od 6 lat na stanowisku dyrektora wydziału; prowadzi szkolenia z zakresu wymiaru i księgowości  podatków lokalnych, opłaty skarbowej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla pracowników jednostek samorządowych i pracowników firm informatycznych; autorka materiałów szkoleniowych.

Zgłoszenia i opłaty

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu są proszone o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej dostępnego pod linkiem https://goo.gl/forms/Wv9oZ6PR9GR8a0on2.

 

Po otrzymaniu i zweryfikowaniu formularza skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia wpisania na listę uczestników oraz podania szczegółowej informacji o miejscu szkolenia.

 

Po otrzymaniu potwierdzenia wpisania na listę uczestników, nie później niż 3 dni robocze od otrzymania potwierdzenia należy dokonać płatności za szkolenie przelewem na rachunek:

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

ul. Rakowicka 27; 31-510 Kraków

78 2490 0005 0000 4600 2225 5478

tytułem: szkolenie PAP „imię i nazwisko uczestnika”

 

Faktura VAT wystawiona będzie nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wpłaty.

 

W cenę szkolenia wliczono:

 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat,
 • w przypadku szkoleń jednodniowych: przerwy kawowe + lunch,
 • w przypadku szkoleń popołudniowych (godz. 16.30-19.40): przerwa kawowa + kanapki.