Projekty zrealizowane do 2016

 

Inteligentne specjalizacje (UMWM)
informacje

Combating Inequalities through Innovative Social Practices of and for Young People in Cities across Europe (CITISPYCE)
informacje

Instrument Szybkiego Reagowania (ISR)
informacje

Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST (SWPZ)
informacje

Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych (MWF)
informacje

Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej (ZSWES)
informacje

Ministerstwa Uczące Się - MUS
informacje

Projekt PASE – Public Policies and Social Enterprises
informacje