Informacje ogólne

  • Studia skierowane do osób, które zajmują lub zamierzają zająć stanowiska menedżerów publicznych i niepublicznych jednostek służby zdrowia oraz kierowników programów oraz projektów profilaktyki i ochrony zdrowia,
  • czas trwania: 2 semestry,
  • 14 weekendowych spotkań,
  • 188 godz. zajęć,
  • 4 000 zł (płatne w dwóch ratach po 2 000 zł).
    Kontakt:
  mgr Izabela Władyka:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel. (12) 293 75 83

   I.Wladyka

Informacje o studiach

Celem studiów podyplomowych pt. „Przekształcanie i restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej” (POZ) jest dostarczenie słuchaczom wiedzy oraz narzędzi niezbędnych dla zaplanowania i przeprowadzenia procesu przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową zgodnie z zapisami ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) oraz w procesach restrukturyzacji SPZOZ.

Prezentowane studia podyplomowe mają dostarczyć wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia zmiany organizacyjnej polegającej na przekształceniu formy organizacyjno-prawnej zakładu opieki zdrowotnej (wiodący nurt studiów) lub na połączeniu kilku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (treści dopełniające). Studia mają z założenia utylitarny charakter, ponieważ będą  pomocne w realizowaniu zadań określonych w przywoływanej ustawie z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych POZ jest:

  • uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów (na podstawie różnych form: aktywność na zajęciach, opracowanie projektu, przygotowanie pracy czy egzamin pisemny) oraz
  • obrona pracy końcowej przygotowanej pod kierunkiem promotora. Słuchacze dokonują samodzielnie wyboru promotora, kierując się głównie zbieżnością własnych zainteresowań z obszarem specjalizacji akademickiej zaproponowanych promotorów.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Przekształcenie i restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Małopolską Szkołę Administracji Publicznej.

Program studiów

Program studiów POZ obejmuje ponad 180 h zajęć realizowanych w różnych formach dydaktycznych: od wykładów do ćwiczeń i seminariów.

Program studiów – do pobrania

Informacje organizacyjne

Organizacja studiów:
Zajęcia będą trwać dwa semestry i odbywać się będą w ramach dwudniowych zjazdów, organizowanych przeciętnie 2 razy w miesiącu (sobota, niedziela). W obu semestrach planuje się przeprowadzenie ok. 14 zjazdów. Program zajęć obejmuje wykłady, ćwiczenia, jedno konwersatorium i jedno seminarium.
Wykłady na Studiach nie obejmują materiału poszczególnych przedmiotów w pełnym zakresie, lecz jedynie najważniejsze wybrane zagadnienia.

Miejsce zajęć:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 16
(5 min. piechotą od Dworca PKS i PKP) – mapka


Rekrutacja i opłaty

Szczegółowe informacje dotyczące terminu naboru na studia oraz wymaganych dokumentów znajdują się w zakładce REKRUTACJA.

Opłaty

  • 95 zł opłata rekrutacyjna,
  • 4 000 zł (płatne w dwóch ratach po 2 000 zł na początku każdego semestru; istnieje możliwość rozłożenia płatności na dodatkowe raty pod warunkiem dostarczenia pisemnej prośby adresowanej do Dyrektora MSAP do Sekretariatu studiów do 14 dni przed Inauguracją).

Kontakt

Sekretariat studiów:
ul. Rakowicka 16; pok. 24
czynny: poniedziałek – piątek 9.00-15.00
mgr Izabela Władyka: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (12) 293 75 83
Kierownik studiów:
dr hab. Jacek Klich: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (12) 293 75 92