Informacje ogólne

Jedną z kluczowych działalności Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej jest wsparcie doradczo-wdrożeniowe i szkoleniowe samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz regionalnego. Wynika ona z przekonania, że powinnością sprawnej i efektywnej administracji samorządowej jest inicjonowanie, wspieranie i prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwoju gospodarczego wspólnot samorządowych.

Sprostanie wyzwaniom wynikającym ze zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych i potrzeb społeczności lokalnych, wymaga od samorządów nieustannego dostosowywania i wzmacniania ich potencjału instytucjonalnego. Pod tym pojęciem rozumie się odpowiednie struktury organizacyjne i decyzyjne, kompetentną kadrę urzędników, jasne procedury działania, efektywne wykorzystanie zasobów, funkcjonowanie sprawnych mechanizmów partnerstwa oraz angażowania społeczności lokalnej w zarządzanie sprawami publicznymi. Odpowiedni potencjał instytucjonalny pozwala jednostkom samorządu terytorialnego świadczyć usługi publiczne wysokiej jakości oraz efektywnie wspierać rozwój społeczno-gospodarczy wspólnot lokalnych.

Działania Szkoły, w szczególności, obejmują wsparcie w zakresie projektowania, wdrażania i monitorowania przedsięwzięć publicznych oraz wzmacniania potencjału instytucjonalnego jednostek samorządowych w następujących obszarach:
1.    Przywództwo i strategia.
2.    Zarządzanie zasobami i procesami.
3.    Zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji.
4.    Partnerstwo.
5.    Zarządzanie usługami publicznymi.

Poniżej przedstawiono najważniejsze formy działalności Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK w niniejszym obszarze:

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 

PROJEKTY

 

PUBLIKACJE

Raporty

Raporty o stanie samorządu i kierunkach jego reformowania

Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce
- do pobrania

Jerzy Hausner, Hubert Izdebski, Wojciech Lachiewicz, Stanisław Mazur, Aleksander Nelicki, Bartłomiej Nowotarski, Włodzimierz Puzyna, Krzysztof Surówka, Igor Zachariasz, Marcin Zawicki

Kraków 2014
Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce - do pobrania

Jarosław Bober, Jerzy Hausner, Hubert Izdebski, Wojciech Lachiewicz, Stanisław Mazur, Aleksander Nelicki, Bartłomiej Nowotarski, Włodzimierz Puzyna, Krzysztof Surówka, Igor Zachariasz, Marcin Zawicki

Kraków 2013

Publikacje dotyczące Metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego

Publikacje wydane w ramach prac Doradczego Konsorcjum Powiatowego

Poradniki samorządowe
Managing International Co-operation

M. Jacques Anglade, J. Bober, R. Borusiewicz, B. v. Hausen, M. E. Laclerque, M. J. M. Larroche, St. Mazur,
P. Mędoń, M. Philippe Simon, V. Tabarly, H. Vetter, A. Władyka, M. Wójcik, M. Zawicki

Kraków 2000
Komunikacja i partycypacja społeczna - do pobrania

Jarosław Górniak, Jerzy Hausner (red.), Sylwia Kołdras, Stanisław Mazur, Romana Paszkowska

Kraków 1999

Korzystanie z funduszy Unii Europejskiej - do pobrania

Paweł Białynicki-Birula, Jerzy Hausner (red.), Beata Jakubowska, Witold Sartorius

Kraków 1999
Aktywizacja gospodarcza gminy górniczej - do pobrania

Jarosław Bober, Wojciech Czakon, Andrzej Czarnik, Jerzy Hausner (red.), Tadeusz Kiecka-Niechajowicz, Wojciech Maroszek, Andrzej Pucher, Marek Wiland

Kraków 1999
 Programowanie rozwoju regionalnego

Marek Benio, Jarosław Bober, Jerzy Hausner (red.), Sylwia Kołdras, Tadeusz Kudłacz, Łukasz Mamica

Kraków 1999
Finanse powiatu

Anatol Władyka, Marcin Zawicki

Kraków 1999
Organizacja starostwa powiatowego

Marek Wójcik

Kraków 1998
Powiatowe centrum pomocy rodzinie

JWiesława Borczyk, Krystyna Buzała, Jerzy Hausner (red.), Krystyna Rokita, Jerzy Ślazyk, Marek Wójcik

Kraków 1999
Zarządzanie drogami w powiecie

Jan Friedberg, Wiesław Wańkowicz

Kraków 1998
Zarządzanie ochroną zdrowia w powiecie

Cezary Włodarczyk, Stojgniew Sitko

Kraków 1998
Zarządzanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym

Wojciech Mamak, Paweł Ozimek, Grażyna Skołbania, Wiesław Wańkowicz

Kraków 1999

 

 

KONFERENCJE