Zapraszamy do udziału w atrakcyjnych szkoleniach organizowanych przez MSAP UEK:

 

Ochrona danych osobowych w sektorze finansów publicznych – zmiany planowane w 2018 roku Kraków
595 zł

 

Dostęp do informacji publicznej a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Kraków
495 zł

 

Prawo do informacji a prawo do prywatności Kraków
495 zł

 

  Określanie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Kraków
495 zł

 

  Praktyczne aspekty prowadzenia postepowania podatkowego w zakresie udzielania ulg podatkowych: nadpłaty, zaliczenia, rozksięgowania Kraków
650 zł

 

  Postępowanie egzekucyjne dot. skutecznego wyegzekwowania zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Kraków
495 zł

 

Szkolenia skierowane są m.in. do pracowników administracji publicznej, w tym pracowników gminnych organów podatkowych.

Każde ze szkoleń jest realizowane w wymiarze 8 godzin lekcyjnych i ma formę konwersatorium połączonego z omawianiem przykładów i praktycznych rozwiązań, a także analizą przykładowych dokumentów.

Szkolenia będą prowadzone przez doświadczonych trenerów z wieloletnim stażem.

Szkolenia odbywają się na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27. Dla uczestników szkoleń zapewniamy bezpłatny parking na terenie kampusu Uniwersytetu.

Po zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.