Informacje ogólne

  • Studia skierowane do osób zainteresowanych zarządzaniem, poszukujących interdyscyplinarnej oferty, łączącej wiedzę z zarządzania i psychologii,
  • czas trwania: 2 semestry,
  • 15 weekendowych spotkań,
  • 192 godz. zajęć,
  • 8 000 zł (1 rata – 8 000 zł; lub 2 raty po 4 100 zł; lub 10 rat po 845 zł) oraz 85 zł opłaty rekrutacyjnej.

 

 

 

    Kontakt:
  mgr Izabela Władyka:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel. kom. (+48) 570 798 084
  tel. (+48) 12 293 75 83

   I.Wladyka

Informacje o studiach

Studia podyplomowe „Zarządzanie i psychologia menedżerska” są wspólnym przedsięwzięciem SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie (Uniwersytet SWPS) i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie działającego przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej (MSAP UEK).
W obu uczelniach będą prowadzone zajęcia wg tego samego programu, a uczestnicy otrzymają Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydane przez oba uniwersytety - Uniwersytet SWPS i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Wspólny charakter przedsięwzięcia pozostaje w ścisłym związku z ideą tych studiów - mają one dostarczać słuchaczom wiedzy zarówno z zakresu klasycznie rozumianego zarządzania, jak też tych aspektów psychologii, które wiążą się z pracą menedżera. Kierownikami studiów są wybitni specjaliści: prof. dr hab. Dariusz Doliński z Uniwersytetu SWPS i prof. dr hab. Jerzy Hausner z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Cel
Celem studiów podyplomowych „Zarządzanie i psychologia menedżerska” jest:

 • zdobycie przez Absolwentów rzetelnej, szerokiej wiedzy niezbędnej do efektywnego pełnienia roli menedżera w każdym z trzech sektorów, a także umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce zarządzania organizacją,
 • rozwinięcie osobistych kompetencji psychologicznych ułatwiających zarządzanie zespołami ludzkimi, motywowanie siebie i innych, a także wzmocnienie skutecznej komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie ze stresem.

Adresaci
Adresaci studiów to w szczególności osoby, które są zainteresowane zarządzaniem, ale w swojej dotychczasowej edukacji nie studiowały na kierunkach „zarządzanie” lub „psychologia” i poszukują interdyscyplinarnej oferty, łączącej wiedzę z obu tych kierunków. Osoby takie poszerzą swoją wiedzę dotyczącą zarządzania o zastosowanie psychologii, a także rozwiną kompetencje „miękkie" niezbędne dla efektywnego funkcjonowania w roli menedżera. Dla tej grupy nasze studia będą więc wprowadzeniem w świat „psychologii" i „zarządzania", z licznymi ilustracjami zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej.
Zapraszamy także doświadczonych menedżerów, pragnących poszerzyć teoretyczną refleksję nad ogólnymi zasadami zarządzania, a także zapoznać się z możliwościami zastosowania najnowszych teorii, wzbogaconych o wiedzę psychologiczną, w swoich relacjach ze współpracownikami, kontrahentami, czy szerzej interesariuszami.

Co nas wyróżnia?

 • studia mają charakter interdyscyplinarny,
 • absolwenci otrzymają dwa świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,
 • program kształcenia oparty jest na różnorodnych formach dydaktycznych, a absolwent studiów wyposażony będzie w realną, opartą na badaniach empirycznych wiedzę, i przykłady jej zastosowania w praktyce,
 • kadrę stanowią pracownicy naukowi obu uczelni, praktycy zarządzania i psychologii, mający duże doświadczenie szkoleniowe i dydaktyczne.

Warunki zaliczenia
Studia kończą się egzaminem. Warunkiem do jego przystąpienia jest uzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów. Egzamin końcowy składa się z dwóch elementów:

 • wypowiedzi na jedno z wybranych przez siebie zagadnień (spośród kilkudziesięciu propozycji wcześniej udostępnionych),
 • odpowiedzi na pytanie zadane przez komisję (z puli wcześniej znanych zagadnień).

Ocena końcowa jest wypadkową ocen z zaliczeń wszystkich przedmiotów i egzaminu końcowego.

Program studiów

Program studiów obejmuje łącznie 192 godziny i składa się z 8 bloków tematycznych.

BLOK I: Przywództwo, kierowanie ludźmi

 • Przywództwo w organizacji i zespole
 • Umiejętności i kompetencje menedżerskie
 • Rola lidera w zarządzaniu zmianą
 • Zarządzanie emergentne

BLOK II: Współzależność społeczna: konflikt i negocjacje

 • Negocjacje w biznesie i poza biznesem
 • Konflikt i rozwiązywanie konfliktów

BLOK III: Psychologia społeczna w pracy menedżera

 • Wywieranie wpływu społecznego
 • Inteligencja emocjonalna i społeczna w organizacji i działaniach biznesowych

BLOK IV: Organizacja i zarządzanie

 • Zarządzanie organizacjami
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie sobą
 • Zarządzanie przez wartości i koncepcja „Firmy jako Idea”

BLOK V: Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Kształtowanie stanu i struktury zatrudnienia
 • Systemy motywacji i wynagrodzeń
 • Ocenianie pracowników
 • Rozwój kariery zawodowej - perspektywa indywidualna i organizacyjna

BLOK VI: Skuteczny marketing i komunikacja zewnętrzna

 • Marketing i komunikacja rynkowa
 • Specyfika komunikacji masowej i kreatywność w jej projektowaniu
 • Public relations

BLOK VII: Finanse i sprawozdawczość dla menedżera

 • Podstawy controlingu i sprawozdawczości finansowej
 • Zarządzanie kapitałem obrotowym

BLOK VIII: Techniki i praktyka zarządzania projektami

 • Metodologia zarządzania projektami - teoria i praktyka
 • Zarządzanie ryzykiem

Egzamin końcowy

Informacje organizacyjne

Program studiów podyplomowych „Zarządzanie i psychologia menedżerska” realizowany będzie niezależnie w Warszawie i Krakowie w trakcie dwóch semestrów i obejmie ok. 15 spotkań weekendowych.

Miejsce zajęć (Kraków):
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 16 (5 min. piechotą od Dworca PKS i PKP)

 

 

Rekrutacja i opłaty

Szczegółowe informacje dotyczące terminu naboru na studia oraz wymaganych dokumentów znajdują się w zakładce REKRUTACJA.

Opłaty

Opłaty obowiązujące w roku akademickim 2017/2018:

 • Opłata rekrutacyjna 85 zł,
 • 8 000 zł (możliwość płatności w dwóch ratach po 4 100 zł na początku każdego semestru; lub rozłożenia płatności na dodatkowe raty pod warunkiem dostarczenia pisemnej prośby adresowanej do Dyrektora MSAP do Sekretariatu studiów do 14 dni przed Inauguracją).

Dla absolwentów UEK oferujemy:

 • 10% rabatu dla Absolwentów UEK do roku od daty ukończenia studiów
 • 15% rabatu dla osób podejmujących naukę po raz drugi
 • 20% rabatu dla osób podejmujących naukę po raz trzeci lub kolejny.opłata rekrutacyjna – 85 zł

Kontakt

Sekretariat studiów:
ul. Rakowicka 16; pok. 24
czynny: poniedziałek – piątek 9.00-15.00
mgr Izabela Władyka: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. kom. (+48) 570 798 084
tel. (12) 293 75 83

Kierownik studiów:
dr Michał Kudłacz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (12) 293 75 41