Informacje ogólne

Od jakości działania instytucji publicznych w coraz większym stopniu zależy potencjał rozwojowy współczesnych państw, a także poziom ich konkurencyjności i jakość życia ich obywateli. Dobra administracja to również źródło budowania legitymizacji społecznej dla porządku demokratycznego. Rozumienie nowoczesnych systemów zarządzania w administracji publicznej zostało wyprowadzone z zasad aksjologicznych i prakseologicznych nowego zarządzania publicznego oraz rządzenia współuczestniczącego. Pod pojęciem tym należy rozumieć: zintegrowane rozwiązania dotyczące struktur organizacyjnych, procedury działania i mechanizmy zapewniające udział społeczności w zarządzaniu sprawami publicznymi oraz kompetentnych i sprawnych urzędników.

Poniżej przedstawiono najważniejsze przejawy działalności Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK w obszarze zarządzanie publiczne:

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 

PROJEKTY

 

PUBLIKACJE

Raporty

Raporty o stanie samorządu i kierunkach jego reformowania
Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce - do pobrania

Jerzy Hausner, Hubert Izdebski, Wojciech Lachiewicz, Stanisław Mazur, Aleksander Nelicki, Bartłomiej Nowotarski, Włodzimierz Puzyna, Krzysztof Surówka, Igor Zachariasz, Marcin Zawicki

Kraków 2014
Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce - do pobrania

Jarosław Bober, Jerzy Hausner, Hubert Izdebski, Wojciech Lachiewicz, Stanisław Mazur, Aleksander Nelicki, Bartłomiej Nowotarski, Włodzimierz Puzyna, Krzysztof Surówka, Igor Zachariasz, Marcin Zawicki

Kraków 2013

Publikacje wydane w ramach projektu Ministerstwa Uczące Się (MUS)

Ministerstwa Uczące Się - MUS
Organizational Learning: A Framework for Public Administration - do pobrania

red. Karol Olejniczak, Stanisław Mazur

Kraków 2014
Jak uczą się polskie ministerstwa? Wyniki diagnozy mechanizmu uczenia się - do pobrania

Michał Możdżeń, Karol Olejniczak, Paweł Śliwowski, Łukasz Widła

Kraków 2014
Jak diagnozować mechanizm uczenia się w organizacjach rządowych - do pobrania

red. Karol Olejniczak, Paweł Śliwowski

Kraków 2014
Jak wzmacniać organizacyjne uczenie się w administracji rządowej - do pobrania

red. Bartosz Ledzion, Karol Olejniczak, Jakub Rok

Kraków 2014
 Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych. Doświadczenia międzynarodowe - do pobrania

Stanisław Mazur, Adam Płoszaj (red.)

Warszawa 2013
 Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej - do pobrania pdfico

Karol Olejniczak (red.)

Warszawa 2012

 

Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego

Zarządzanie publiczne

 

KONFERENCJE I SEMINARIA