Rekrutacja

Szanowni Państwo,
do 30 października 2021 r. trwa rekrutacja na studia podyplomowe na następujące kierunki:

Zarządzanie w administracji publicznej

Administracja

Sekretariat studiów podyplomowych czynny:
poniedziałek – piątek: 9.00-15.00
Uprzejmie prosimy w miarę możliwości o kontakt zdalny

mgr Izabela Władyka
tel. +48 570 798 084 | +48 12 293 75 83
e-mail: wladykai(at)uek.krakow.pl

Warunki uczestnictwa

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych powinien zawierać:

1. formularz zgłoszeniowy – do pobrania,
2. kartę zgłoszenia na studia podyplomowe w przypadku finansowania studiów przez pracodawcę lub inną instytucję – do pobrania,
3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
4. jedna fotografia,
5. kopię wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł/100 zł (w zależności od kierunku),
6. klauzula informacyjna z RODO – do pobrania.

W przypadku kierowania na studia przez instytucję sprawę terminu wpłaty opłaty rekrutacyjnej reguluje Karta zgłoszenia na studia podyplomowe.

Opłatę należy wpłacić na konto:
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
Alior Bank
Al. Pokoju 1
31-548 Kraków
78 2490 0005 0000 4600 2225 5478

Dokumenty:
można składać osobiście w siedzibie MSAP przy ul. Rakowickiej 16, II piętro, p. 24
lub przesłać listownie na adres:
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
O wyniku procesu rekrutacyjnego kandydaci informowani są pisemnie.
W przypadku nie uruchomienia kierunku ze względu na zbyt małą liczbę osób (min. 20 zgłoszeń) opłata rekrutacyjna jest zwracana.

10% rabatu dla Absolwentów UEK do roku od daty ukończenia studiów
15% rabatu dla osób podejmujących naukę po raz drugi
20% rabatu  dla osób podejmujących naukę po raz trzeci lub kolejny*.

* Rozdział IV: Zasady wnoszenia opłat, §11 pkt. 1 i 2 Regulaminu odpłatności związanych z procesem kształcenia na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Załącznik do Zarządzenia Rektora nr R.0211.13.2021 dnia 1 marca 2021 roku)