Staże drogą sukcesu zawodowego studentów kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna i Gospodarka Przestrzenna UEK

 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój


Okres realizacji
: 1 stycznia 2018 – 30 września 2019

1)    Cele projektu
Wzrost kompetencji praktycznych 150 studentów  studiów stacjonarnych ostatnich roczników (do zakończenia kształcenia pozostały max. 4 semestry) I stopnia na następujących kierunkach realizowanych na wydziale GAP UEK:

  • Gospodarka i Administracja Publiczna (licencjackie)
  • Gospodarka Przestrzenna (inżynierskie i licencjackie).

poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych u pracodawców.


2)    Rezultaty

  • Podniesienie poziomu jakości komunikacji pomiędzy absolwentami i pracodawcami w zakresie kwalifikacji zawodowych,
  • Podniesienie jakości kształcenia studentów ostatniego roku studiów pod kątem praktycznych umiejętności zawodowych ważnych ze względu na rynek pracy.

 

3)    Finansowanie
Wartość projektu: 1 707 240,00 zł
Wkład funduszy europejskich: 1 422 700,00 zł.


4)    Biuro projektu
ul. Rakowicka 16 p. 24, 31-510 Kraków
T: +48 12 293 75 83, F: +48 12 293 75 59
wladykai@uek.krakow.pl

logotypy-staze-wydzial-gap-uek