Accessibility Tools

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

CONTACT US

MSAP

>

CONTACT US
MAŁOPOLSKA SCHOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION, KRAKOW UNIVERSITY OF ECONOMICS
Postal address

31-510 Kraków
Poland

 

MSAP MAIN OFFICE