Informacje ogólne

Ważne pole aktywności Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK stanowi problematyka funkcjonowania administracji publicznej. Kluczowym partnerem Szkoły na polu tej aktywności jest Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na aktywność Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej w tym zakresie składają się: projekty badawcze, aplikacyjne oraz edukacyjne.

W przedsięwzięciach badawczych koncentrujemy się na zagadnieniach dotyczących zarządzania strategicznego, zarządzania wiedzą, polityk publicznych, ewaluacji programów publicznych, mechanizmach koordynacji działań zbiorowych oraz współdziałaniu administracji publicznej z organizacjami trzeciego sektora.

Szczególnie wiele uwagi w sferze projektów aplikacyjnych poświęcamy projektowaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania kadrami, doskonalenia struktur organizacyjnych, świadczenia usług publicznych, wykorzystywania nowatorskich instrumentów finansowania przedsięwzięć rozwojowych, tak na poziomie lokalnym, jak i regionalnym.

Dopełnieniem aktywności badawczej i aplikacyjnej Małopolskie Szkoły Publicznej są przedsięwzięcia edukacyjne. Składają się na nie studia podyplomowe adresowane oraz specjalistyczne szkolenia dostosowane do potrzeb zgłaszanych przez administrację publiczną.

Poniżej przedstawiono najważniejsze formy działalności Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK w niniejszym obszarze:

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 

PROJEKTY

 

PUBLIKACJE

Raporty

Raporty o stanie samorządu i kierunkach jego reformowania

Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce
- do pobrania

Jerzy Hausner, Hubert Izdebski, Wojciech Lachiewicz, Stanisław Mazur, Aleksander Nelicki, Bartłomiej Nowotarski, Włodzimierz Puzyna, Krzysztof Surówka, Igor Zachariasz, Marcin Zawicki

Kraków 2014
Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce - do pobrania

Jarosław Bober, Jerzy Hausner, Hubert Izdebski, Wojciech Lachiewicz, Stanisław Mazur, Aleksander Nelicki, Bartłomiej Nowotarski, Włodzimierz Puzyna, Krzysztof Surówka, Igor Zachariasz, Marcin Zawicki

Kraków 2013

 

Publikacje dotyczące Metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego

 

 

Publikacje wydane w ramach prac Doradczego Konsorcjum Powiatowego

Poradniki samorządowe
Managing International Co-operation

M. Jacques Anglade, J. Bober, R. Borusiewicz, B. v. Hausen, M. E. Laclerque, M. J. M. Larroche, St. Mazur,
P. Mędoń, M. Philippe Simon, V. Tabarly, H. Vetter, A. Władyka, M. Wójcik, M. Zawicki

Kraków 2000
Komunikacja i partycypacja społeczna - do pobrania

Jarosław Górniak, Jerzy Hausner (red.), Sylwia Kołdras, Stanisław Mazur, Romana Paszkowska

Kraków 1999

Korzystanie z funduszy Unii Europejskiej - do pobrania

Paweł Białynicki-Birula, Jerzy Hausner (red.), Beata Jakubowska, Witold Sartorius

Kraków 1999
Aktywizacja gospodarcza gminy górniczej - do pobrania

Jarosław Bober, Wojciech Czakon, Andrzej Czarnik, Jerzy Hausner (red.), Tadeusz Kiecka-Niechajowicz, Wojciech Maroszek, Andrzej Pucher, Marek Wiland

Kraków 1999
 Programowanie rozwoju regionalnego

Marek Benio, Jarosław Bober, Jerzy Hausner (red.), Sylwia Kołdras, Tadeusz Kudłacz, Łukasz Mamica

Kraków 1999
Finanse powiatu

Anatol Władyka, Marcin Zawicki

Kraków 1999
Organizacja starostwa powiatowego

Marek Wójcik

Kraków 1998
Powiatowe centrum pomocy rodzinie

JWiesława Borczyk, Krystyna Buzała, Jerzy Hausner (red.), Krystyna Rokita, Jerzy Ślazyk, Marek Wójcik

Kraków 1999
Zarządzanie drogami w powiecie

Jan Friedberg, Wiesław Wańkowicz

Kraków 1998
Zarządzanie ochroną zdrowia w powiecie

Cezary Włodarczyk, Stojgniew Sitko

Kraków 1998
Zarządzanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym

Wojciech Mamak, Paweł Ozimek, Grażyna Skołbania, Wiesław Wańkowicz

Kraków 1999

 

 

KONFERENCJE