Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

Gospodarka publiczna

Gospodarka publiczna
Obszar badawczy gospodarka publiczna obejmuje kwestie dotyczące roli i mechanizmów oddziaływania państwa na wzrost i rozwój gospodarczy w kontekście niesprawności mechanizmu rynkowego.

W badaniach podejmuje się problematykę determinant konkurencyjności gospodarki, w tym zwłaszcza w zakresie innowacji i postępu technologicznego. Przedmiotem analiz są również uwarunkowania prowadzenia efektywnej polityki przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem roli przemysłów kreatywnych. Ten obszar badań realizowany jest we współpracy w ramach grupy badawczej Polityka przemysłowa i teoria firmy Eeuropean Association of Evolutionary Political Economy, drugiego największego stowarzyszenia ekonomistów w Europie. W pracach badawczych uwzględnia się instytucjonalny wymiar prowadzenia polityki gospodarczej i przemysłowej.

Poniżej przedstawiono najważniejsze przejawy działalności Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK w obszarze gospodarka publiczna.