Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
BIEŻĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.05.2023

Usługi tłumaczenia z języka polskiego na język ukraiński tekstów materiałów szkoleniowych oraz tłumaczeń ustnych (konsekutywnych) w czasie szkoleń

termin składania: 29 maja 2023 r. 9:00

termin otwarcia: 29 maja 2023 r. 9:30

więcej informacji: https://ezamowienia.gov.pl/