Zamówienia publiczne

Postępowanie nr MSAP.INTERREG.5.2021

Postępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP.INTERREG.5.2021

na świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych symultanicznych z języka polskiego na język słowacki i z języka słowackiego na język polski świadczone w trakcie realizacji szkoleń dla przewodników organizowanych w ramach projektu pn. „Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Protokół z postępowania (z załącznikami)do pobrania

Informacja o wyniku postępowaniado pobrania

Informacja o zamówieniu – do pobrania

Ogłoszenie o uruchomieniu postepowania – do pobrania

Załącznik 1. Formularz ofertowy – do pobrania

Załącznik 2. Oświadczenie o braku powiązań – do pobrania

Załącznik 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków – do pobrania

Załącznik 4. Wykaz osób – do pobrania

Załącznik 5. Harmonogram szkoleń – do pobrania


Postępowanie nr MSAP.INTERREG.4.2021

Postępowanie o zamówienie publiczne nr MSAP.INTERREG.4.2021
w trybie rozeznania rynku a realizację przedmiotu zamówienia obejmującego świadczenie usług hotelarskich na potrzeby prowadzenia studiów podyplomowych oraz szkoleń dla przewodników w projekcie „Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Informacja o wyborze wykonawcy – do pobrania

Zapytanie ofertowe w procedurze rozeznania rynku – do pobrania

Formularz propozycji cenowej – do pobrania