Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
BIEŻĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.02.2024

Usługi tłumaczenia tekstów materiałów szkoleniowych oraz tłumaczeń ustnych w czasie szkoleń w ramach projektu DOBRE

termin składania: 22 lutego 2024 r. 9:00

termin otwarcia: 22 lutego 2024 r. 9:30

więcej informacji: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dc0d53-e935-5044-bee0-df0012138ec21

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04.01.2024

Usługi tłumaczenia tekstów materiałów szkoleniowych oraz tłumaczeń ustnych w czasie szkoleń w ramach projektu DOBRE

termin składania: 12 stycznia 2024 r. 9:00

termin otwarcia: 12 stycznia 2024 r. 9:30

więcej informacji: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dc0d53-e935-5044-bee0-df0012138ec2

ARCHIWALNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

Ogłoszenie o naborze partnera do projektu z dnia 23.06.2023

Ogłoszenie – do pobrania

Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy – do pobrania 

Załącznik 2. Oświadczenia – do pobrania

Ogłoszenie o naborze partnera do projektu z dnia 15.06.2023

Ogłoszenie – do pobrania

Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy – do pobrania 

Załącznik 2. Oświadczenia – do pobrania

Protokół z wyboru Partnera do projektu – do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.05.2023

Usługi tłumaczenia z języka polskiego na język ukraiński tekstów materiałów szkoleniowych oraz tłumaczeń ustnych (konsekutywnych) w czasie szkoleń

termin składania: 29 maja 2023 r. 9:00

termin otwarcia: 29 maja 2023 r. 9:30

więcej informacji: https://ezamowienia.gov.pl/