Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

RADA PROGRAMOWA

RADA PROGRAMOWA

prof. dr hab. Paweł Lula – Prorektor ds. Nauki

Łukasz Franek – Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie

dr Piotr Kopyciński – Dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej

dr hab. Anna Moździerz, prof. UEK – Dziekan Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Wojciech Przybylski – Prezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego

Paweł Suliński – Head of Finance Common Shared Service, Hitachi Energy – Przewodniczący Rady

dr hab. Marcin Zawicki, prof. UEK – Dziekan Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej

dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UEK – Dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości