Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2019/2020

na studia podyplomowe pn.: „Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym pogranicza polsko-słowackiego”realizowane w projekcie „Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 - więcej informacji.

Prijímacie konanie na letný semester akademického roka 2019/2020

na postgraduálne štúdium „Manažment kultúrneho a prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia”realizované v rámci projektu „Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom - ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí” spolufinancovaného z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 - Čítať ďalej.


Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020 zakończona. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych studiów podyplomowych, kolejna rekrutacja na początku 2020 r. (z wyjątkiem kierunku Slow Management. Akademia Świadomego Lidera, rekrutacja na semestr letni już trwa).

Slow Management. Akademia Świadomego Lidera

 

Sekretariat studiów podyplomowych czynny:
poniedziałek - piątek: 9.00-16.00
mgr Izabela Władyka, tel. 12 293 75 83, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warunki uczestnictwa

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych powinien zawierać:

1. formularz zgłoszeniowy - do pobrania w wersji pdf pdfico oraz doc ,
2. kartę zgłoszenia na studia podyplomowe w przypadku finansowania studiów przez pracodawcę lub inną instytucję – do pobrania wordico,

3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

4. dwie fotografie,

5. kopię wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł/100 zł (w zależności od kierunku).

W przypadku kierowania na studia przez instytucję sprawę terminu wpłaty opłaty rekrutacyjnej reguluje Karta zgłoszenia na studia podyplomowe.

 

Opłatę należy wpłacić na konto:
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
Alior Bank
Al. Pokoju 1
31-548 Kraków
78 2490 0005 0000 4600 2225 5478


Dokumenty:
można składać osobiście w siedzibie MSAP przy ul. Rakowickiej 16, II piętro, p. 24
lub przesłać listownie na adres:
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków.


O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń
.

O wyniku procesu rekrutacyjnego kandydaci informowani są pisemnie.

W przypadku nie uruchomienia kierunku ze względu na zbyt małą liczbę osób (min. 20 zgłoszeń) opłata rekrutacyjna jest zwracana.

 

10% rabatu dla Absolwentów UEK do roku od daty ukończenia studiów
15% rabatu dla osób podejmujących naukę po raz drugi
20% rabatu  dla osób podejmujących naukę po raz trzeci lub kolejny*.

* Rozdział IV: Zasady wnoszenia opłat, §11 pkt. 1 i 2 Regulaminu odpłatności związanych z procesem kształcenia na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (załącznik do Uchwały Senatu nr 19/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r.)