Informacje ogólne

 • Studia skierowane do osób zainteresowanych tematyką sprawnego i skutecznego zarządzania przedsięwzięciami publicznymi w różnych dziedzinach działalności administracji publicznej,
 • czas trwania: 2 semestry,
 • 12 weekendowych spotkań, po 6 w każdym semestrze,
 • 188 godz. zajęć,
 • 4 250 zł (płatne w dwóch ratach po 2 125 zł) oraz 85 zł opłaty rekrutacyjnej.

 

    Kontakt:
  mgr Izabela Władyka:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel. +48 570 798 084
  tel. +48 12 293 75 83

   I.Wladyka

Informacje o studiach

Celem studiów jest doskonalenie i rozszerzenie kompetencji zawodowych pracowników administracji publicznej. Uczestnicy studiów zdobędą wiedzę z zakresu prawa, finansów publicznych, jak również praktyczne umiejętności projektowania, wdrażania i oceny efektywności przedsięwzięć i programów publicznych. Zapoznają się ponadto z narzędziami niezbędnymi do organizacji pracy administracyjnej, technik negocjacji i skutecznej komunikacji.
Do udziału w studiach zachęcamy osoby zainteresowane tematyką sprawnego i skutecznego zarządzania przedsięwzięciami publicznymi w różnych dziedzinach działalności administracji publicznej.
Atutem studiów podyplomowych ZAP jest baza wykładowców, tworzona przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego ale także praktyków i ekspertów z wybranych dziedzin, w tym pracowników administracji publicznej.
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych ZAP jest:

 • uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów (na podstawie różnych form: aktywność na zajęciach, opracowanie projektu, przygotowanie pracy czy egzamin pisemny,
 • obrona pracy końcowej przygotowanej pod kierunkiem promotora. Słuchacze dokonują samodzielnie wyboru promotora, kierując się głównie zbieżnością własnych zainteresowań z obszarem specjalizacji akademickiej zaproponowanych promotorów.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Zarządzanie w administracji publicznej, wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Małopolską Szkołę Administracji Publicznej.

Program studiów

Program dwusemestralnych studiów ZAP obejmuje 188 h zajęć, różne formy dydaktyczne: od wykładów poprzez konwersatoria do ćwiczeń i seminariów.

Program studiów – do pobrania


Wykładowcy

Atutem studiów podyplomowych ZAP jest baza wykładowców, tworzona przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego ale także praktyków i ekspertów z wybranych dziedzin, w tym pracowników administracji publicznej.


dr Marek Benio

dr Marek Benio, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor nauk ekonomicznych, związany od 1994 roku z Akademią Ekonomiczną w Krakowie. Obecnie adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej. Zajmuje się ubezpieczeniami społecznymi i prawem pracy. Promotor naukowy ponad 50 prac magisterskich, z czego 12 w języku angielskim. Autor ponad 50 publikacji z dziedziny ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, gospodarki i administracji publicznej. Prowadzi wykłady na studiach magisterskich i podyplomowych. Uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych poświęconych systemom emerytalnym.


dr Paweł Białynicki-Birula

dr Paweł Białynicki-Birula, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Ekonomista, prawnik, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie ukończył studia prawnicze. Adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej. Zainteresowania naukowe koncentruje w następujących dziedzinach: administracji publicznej, ekonomii zdrowia, finansów publicznych i zarządzania publicznego.M.Czyz 

dr inż. Marcin Czyż, Urząd Miejski w Gliwicach
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu. Rozprawę doktorską obronił w 2008 roku na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Laureat V edycji konkursu Prezydenta Miasta Gliwice na najlepszą pracę licencjacką/magisterską/doktorską dotyczącą miasta Gliwice. Zainteresowania naukowe: foresight oraz zarządzanie w sektorze publicznym ze szczególnym uwzględnieniem procesów zarządzania strategicznego oraz rewitalizacji.
Pracownik Biura Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz konsultant agencji doradczych. W swojej pracy zawodowej koncentruje się na procesach wdrażania i monitorowania strategii rozwoju miasta oraz programów rewitalizacji. Zajmuje się również sporządzaniem wieloletnich planów inwestycyjnych.
Autor rozwiązań wdrożeniowych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach: sposób adaptacji metod foresight do celów przygotowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego miasta Gliwice pod nazwą „FORGLIW”, system monitorowania programów rewitalizacji, system monitorowania alokacji środków unijnych. W 2008 roku otrzymał Certyfikat Uczestnictwa w Zespole Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delphi Narodowego Programu Foresight Polska 2020.


prof. UEK dr hab. Marek Ćwiklicki

prof. UEK dr hab. Marek Ćwiklicki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kierownik Zakładu Zarządzania Organizacjami Publicznymi na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej UEK. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (2012), doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (2003), magister ekonomii, specjalność Gospodarka i Administracja Publiczna (1998), magister ekonomii specjalność Zarządzanie Firmą (1998), Master of Business Science Administration (Baltic Sea Management Academy, 1997). Zainteresowania naukowe: metodologia organizacji i zarządzania, metody badawcze w naukach o zarządzaniu, zarządzanie publiczne, zarządzanie w administracji, współczesne metody i koncepcje organizacji i zarządzania, historia myśli organizatorskiej, zarządzanie informacją i komunikacją, informatyka w zarządzaniu.


prof. dr hab. Janina Filek

prof. dr hab. Janina Filek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Absolwentka AE w Krakowie (aktualnie UEK) oraz UJ. W latach 2005-2008 prodziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK, zaś a w latach 2012-2016 kierownik Katedry Filozofii UEK. Aktualnie Kierownik Zakładu Etyki i Filozofii Społecznej. Od 2002 r. Pełnomocnik Rektora UEK ds. Osób Niepełnosprawnych, od 2014 przewodnicząca grupy roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (SOUEK), od 2016 r. Przewodnicząca Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP oraz członek Komisji Komunikacji i Społecznej Odpowiedzialności KRASP. Od września 2016 r. Prorektor UEK ds. Komunikacji i Współpracy.
Autorka wielu prac badawczych m.in.: „Wprowadzenie do etyki biznesu” (2001, 2011), „Wolność i odpowiedzialność podmiotu gospodarującego” (2002), Społeczna odpowiedzialność jako nowa wersja mowy społecznej (2013). Członek-założyciel Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu (EBEN Polska) oraz członek zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

 dr Wojciech Fill

dr Wojciech Fill, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Doktor nauk prawnych, zastępca notarialny, doradca podatkowy. Wykształcenie zdobył na Uniwersytecie Jagiellońskim. Adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego UEK. W zakresie działalności naukowo-dydaktycznej koncentruje się na zagadnieniach prawa finansowego i administracyjnego.


dr hab. Jarosław Flis

dr hab. Jarosław Flis, Uniwersytet Jagielloński
Socjolog, pracownik Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, wykładowca w zakresie public relations, sytuacji kryzysowych i konfliktów społecznych. Autor książek: Samorządowe Public Relations i Złudzenia wyboru; współautor: Nieważne głosy – ważny problem, Rządzący i opozycja, Osoba czy opcja? Komentator polityczny i doradca instytucji publicznych. Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Krakowa, 1993-1997.


dr Tomasz Geodecki

dr Tomasz Geodecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Od trzeciego roku studiów związany z Katedrą Gospodarki i Administracji Publicznej, w której obronił pracę magisterską, a obecnie jest asystentem. W 2010 r. obronił pracę doktorską na temat oceny skuteczności polityki innowacyjnej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu analizy polityk publicznych, polityki innowacyjnej i instytucjonalnych uwarunkowań rozwoju. Jest także autorem wielu publikacji naukowych na temat innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej. Absolwent studiów podyplomowych Master of Public Administration, uczestnik projektów finansowanych z funduszy UE oraz badań ewaluacyjnych programów publicznych.


dr Krzysztof Głuc

dr Krzysztof Głuc
Absolwent historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, doktorat w National Louis University w Chicago, USA, ukończył studia podyplomowe w zakresie „Prawnych i finansowych aspektów nadzoru właścicielskiego” w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu oraz „Współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem” w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Przez wiele lat pracownik WSB-NLU w Nowym Sączu, gdzie pełnił m.in. funkcję Prorektora ds. dydaktycznych oraz Dziekana Wydziału Studiów Politycznych. Obecnie równolegle pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w Sądeckich Wodociągach Sp. z o.o. wiceprzewodniczący Zespołu ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+, obecnie koordynator Programu Kluczowego „Miasto Inteligentne”.
Autor i ekspert w wielu projektach rozwojowych na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego angażujących instytucje samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz firmy, specjalista w zakresie zarządzania projektami infrastrukturalnymi współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Zainteresowania badawcze związane są z funkcjonowaniem usług publicznych, gospodarką komunalną, zarządzaniem strategicznym w gospodarce i administracji publicznej oraz pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za propagowanie polskości w Chicago.


Hubert Guz

mgr Hubert Guz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu nadzoru i kontroli w administracji publicznej. Od 2000 roku zaangażowany we wdrażanie projektów i programów pomocowych na szczeblu regionalnym, odpowiedzialny za nadzór nad projektami realizowanych w ramach programu Banku Światowego „Aktywizacja Obszarów Wiejskich” 2000-2005, Naczelnik Wydziału Zarządzania Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2007-2013, obecnie Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – odpowiedzialny za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w Małopolsce. Zaangażowany w przygotowywanie projektów oraz programów, a także dokumentów o charakterze strategicznym. Współautor publikacji z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi środkami UE, monitoringu oraz projektów z zakresu ekonomii społecznej. Wykładowca na studiach z zakresu rozwoju regionalnego i zarządzania projektami na krakowskich uczelniach (MSAP UEK, UR, KSB UEK, WSE im. ks. J. Tischnera). Trener, szkoleniowiec w zakresie zarządzania projektami, pracy zespołowej dla samorządowców, przedsiębiorców, rolników, administracji publicznej, studentów. Zainteresowania naukowe: organizacyjne uczenie się, modele zarządzania publicznego.


dr Magdalena Jelonek 

dr Magdalena Jelonek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Doktor socjologii, adiunkt w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, adiunkt naukowy w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz Uniwersytecie Jagiellońskim. Koordynator i ekspert w projektach z zakresu polityk publicznych związanych z rynkiem pracy oraz kapitałem intelektualnym (ze szczególnym uwzględnieniem roli szkolnictwa wyższego).   
Autorka licznych badań diagnozujących sytuację sektora edukacji oraz ewaluacji polityk publicznych. Brała udział w wielu projektach badawczych z obszaru szeroko pojętej edukacji i rynku pracy, m.in. w badaniach popytu i podaży kompetencji w Polsce – Bilans Kapitału Ludzkiego, w pilotażowej na skalę kraju ewaluacji śródokresowej Działania 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006, w badaniach diagnozujących sytuację w zakresie kształcenia ustawicznego w województwie małopolskim. Jest koordynatorem merytorycznym badań przekrojowych w jednym z największym w chwili obecnej w Europie projektów monitorujących zmiany w strukturze kompetencji na rynku pracy – Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce.

 

mgr Krystyna Kollbek-Myszka, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1999 r. tytuł MBA, od 2000 r. urzędnik służby cywilnej, od 2003 r. dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, w latach 2004-2006 wykładowca AP w Krakowie, przedmiot Elementy administracji publicznej, obecnie radca prawny w Wydziale Prawnym i Nadzoru w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

 

mgr Anna Korfel-Jasińska, Urząd Miasta Krakowa


dr Michał Kudłacz

dr Michał Kudłacz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Ekonomista, absolwent specjalności Gospodarka i Administracja Publiczna na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie UEK). W latach 2004-2010 pracownik Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ekspert ds. problematyki rozwoju regionalnego, transferu innowacji i technologii, a także ekonomii społecznej. W latach 2005-2009 Członek Zarządu, a w latach 2009-2012 Prezes Zarządu Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. W roku 2010 obronił pracę doktorską nt. „Wpływ metropolii na rozwój regionów w Polsce”, za która otrzymał nagrodę Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od roku 2010 adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji związanych głównie z problematyką rozwoju wielkich miast, a także polityki rozwoju lokalnego i regionalnego. Zrealizował kilkanaście projektów krajowych i międzynarodowych, w kilku jako kierownik, głównie w ramach Funduszy Strukturalnych, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz na zlecenia administracji rządowej i samorządowej, a także podmiotów komercyjnych. Absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie w Administracji Publicznej”, uczestnik zagranicznych stypendiów naukowych (USA, Włochy, Francja, Portugalia) posiadający m.in. certyfikat Celi2 Universita per Stranieri di Perugia, członek European Regional Science Association.


Józef Andrzej Laskowski

mgr Józef Laskowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W okresie studiów pełnił funkcje Przewodniczącego Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego. W ramach tej działalności był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Studenckich. W latach 1992-2003 pracował Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, następnie Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Pełnił tam m.in. funkcje Audytora Wewnętrznego. W latach 1999-2003 był członkiem Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Wojewodzie Małopolskim. W tym okresie był zastępcą przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Ośrodek Informatyki Terenowy Bank Danych S.A. W latach 1997-2003 wspólnik w: Firma Usługowo-Doradcza „DORADCA” s.c. A. Banaś, K. Kruczek, J.A. Laskowski. Od 1997 r. współpracuje z miesięcznikiem Zamówienia Publiczne „DORADCA”. W latach 2003-2013 pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Arbiter z Listy Prezesa UZP w latach 2004-2007. Od 1995 prowadzi działalność dydaktyczną m.in. współpracował z: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Politechnika Krakowska, Regionalny Ośrodek Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Krakowie, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, inne ośrodki szkoleniowe. Od stycznia 2014 r. jest Kwestorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.


dr Magdalena Małecka-Łyszczek 

dr Magdalena Małecka-Łyszczek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prawnik, adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, współpracownik Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, autorka licznych opracowań i ekspertyz w obszarze problematyki prawa administracyjnego.


dr Piotr Markiewicz

dr Piotr Markiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Adiunkt w Katedrze Analiz Strategicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor ponad 40 opracowań, w tym książkowych z zakresu zarządzania strategicznego, podstaw zarządzania, zarządzania projektami, zarządzania zasobami ludzkimi, audytu wewnętrznego.
Wykładowca na Studiach MBA, Studiach podyplomowych z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, audytu wewnętrznego.R.Paszkowska

mgr Romana Paszkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wykładowca w Katedrze Studiów Europejskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej UJ,  w latach dziewięćdziesiątych XX wieku odbyła szereg specjalistycznych szkoleń z zakresu komunikowania, negocjacji, komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej w kraju i za granicą, m.in. w Sussex European Intsitute w  Wielkiej Brytanii.
Prowadzi zajęcia z komunikacji międzykulturowej na studiach dziennych i zaocznych (Stosunki Międzynarodowe, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Europeistyka) i międzynarodowych (International Business), z negocjacji, technik komunikowania się i metodyki nauczania przedmiotów ekonomicznych dla studentów międzynarodowych studiów doktoranckich. Na studiach podyplomowych w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej UEK od 20 lat realizuje autorskie programy dotyczące technik komunikowania się w administracji publicznej, przywództwa strategicznego w budowaniu kultury korporacyjnej oraz negocjacji.
Realizuje  projekty związanych diagnozowaniem kultur korporacyjnych w różnych instytucjach i bierze udział w szkoleniach kadry kierowniczej z zakresu komunikowania się.


dr Jacek Sitko

dr Jacek Sitko, Instytut Zdrowia Publicznego WNZ CM UJ
Wykształcenie: Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Harvard University, Massachusetts State University. W latach 1994-96 z-ca dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego (SZP) UJ i AM, przekształconej następnie w Instytut Zdrowia Publicznego WNZ CM UJ. Od lat 90. inicjator i koordynator szeregu programów międzynarodowych w dziedzinie zarządzania w zdrowiu publicznym, m.in.: kilku projektów Tempus-Phare, współpracy polsko-francuskiej, European Master of Public Health – ASPHER, Banku Światowego i HOPE, USAiD. Pracował jako doradca m.in. MZiOS, Phare, Fundacji Project HOPE, USAiD, konsultant Harvard-Jagiellonian Consortium for Health, Open Society Institute, WHO, European Reconstruction Agency. Autor ponad 90 publikacji i zgłoszeń konferencyjnych, współautor 5 książek. Dziedzina zainteresowań: zarządzanie operacyjne, zmianą organizacyjną, projektami, a także organizacja i ewolucja systemu ochrony zdrowia, innowacyjność w sektorze zdrowia, błędy procesów leczenia. Opiekun ponad stu prac dyplomowych. W latach 2007-2009 – Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Zdrowia Publicznego ASPHER. Współtwórca Europejskiej Agencji Akredytacji Edukacji w Zdrowiu Publicznym (APHEA) i członek jej Rady. Współzałożyciel i długoletni członek kolegium redakcyjnego Public Health Reviews.


prof. dr hab. Andrzej Szromnik 

prof. dr hab. Andrzej Szromnik, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, kierownik Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych, prorektor ds. studenckich i kształcenia – pierwszy zastępca rektora w latach 2002-2008, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członek Komisji Nauk Ekonomicznych PAN, Oddział w Krakowie, prezes Stowarzyszenia Absolwentów AE w Krakowie, doktor honoris causa Tarnopolskiego Instytutu Technologii Społecznych i Informacyjnych, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


dr Michał Wisniewski

dr Michał Wiśniewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Historyk architektury, absolwent Instytutu Historii Sztuki UJ i Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, doktorat obronił na Wydziale Historycznym UJ. Adiunkt w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pracownik Międzynarodowego Centrum Kultury, gdzie odpowiada, m.in. za organizację studiów podyplomowych z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym Akademia Dziedzictwa. Stypendusta Fulbrighta (Graduata School of Architecture, Planning and Preservation, Columbia University, New York). Współzałożyciel i członek zarządu Fundacji Instytut Architektury. Autor wielu publikacji z zakresu historii architektury polskiej i europejskiej XX wieku, m.in. monografii krakowskich architektów Ludwika Wojtyczki i Adolfa Szyszko-Bohusza. Kurator lub współkurator wystaw o architekturze, m.in. "Impossible Objects" zaprezentowanej w Pawilonie Polski w ramach 14. Międzynarodowego Biennale Architektury w Wenecji w 2014 r.

 dr Barbara Worek

dr Barbara Worek, Uniwersytet Jagielloński
Adiunkt w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii UJ. Doświadczenia badawcze zdobywała uczestnicząc w polskich i międzynarodowych projektach badawczych dotyczących wykluczenia społecznego, rynku pracy i uczenia się przez całe życie. Autorka i współautorka publikacji dotyczących rynku pracy i edukacji oraz licznych raportów badawczych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień rozwoju kapitału ludzkiego i uczenia się przez całe życie, analizy polityk publicznych oraz metodologii badań jakościowych.

 

dr Bartłomiej Wrona, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego, członek zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/Kraków, wykładowca rachunkowości na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych organizowanych przez UEK, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Izbę Skarbową.


Anna Wyroba

mgr Anna Wyroba, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ, wieloletni dyrektor Departamentu Organizacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Dyrektor UMWM, Vice Prezes Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA w Warszawie, Członek Komitetu Jakości i Normalizacji w Krajowej Izbie Gospodarczej, auditor SZJ, współautorka opracowań „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w samorządzie”, „Nowoczesne Zarządzanie Jakością”.


dr Marcin Zawicki

dr Marcin Zawicki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Copenhagen Business School w zakresie Master of Public Administration. Od 1997 r. pracownik Akademii Ekonomicznej w Krakowie, początkowo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, której był dyrektorem w latach 2005-2008, członek redakcji kwartalnika „Zarządzanie Publiczne”. Specjalizuje się w problematyce zarządzania publicznego, nauk o polityce publicznej i administracji publicznej. Autor 80 publikacji o tej tematyce. Uczestnik wielu projektów badawczych i wdrożeniowych dotyczących lokalnej, regionalnej i centralnej administracji publicznej oraz polityki spójności Unii Europejskiej. Autor i współautor kilkudziesięciu ekspertyz, analiz i opracowań programowych, w tym m.in. na zlecenie: jednostek samorządu lokalnego, Województwa Małopolskiego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, OECD, Parlamentu Europejskiego i Banku Światowego.

 

Informacje organizacyjne

Organizacja studiów:

 • studia dwusemestralne
 • 12 weekendowych spotkań, po 6 w każdym semestrze.

Miejsce zajęć:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 16 (5 min. piechotą od Dworca PKS i PKP)

 

 

Rekrutacja i opłaty

Szczegółowe informacje dotyczące terminu naboru na studia oraz wymaganych dokumentów znajdują się w zakładce REKRUTACJA.

Opłaty

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł,
 • 4 250 zł (płatne w dwóch ratach po 2 125 zł na początku każdego semestru; istnieje możliwość rozłożenia płatności na dodatkowe raty pod warunkiem dostarczenia pisemnej prośby adresowanej do Dyrektora MSAP do Sekretariatu studiów do 14 dni przed Inauguracją.

Kontakt

Sekretariat studiów:
ul. Rakowicka 16; pok. 24
czynny: poniedziałek – piątek 9.00-15.00
mgr Izabela Władyka: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 570 798 084
tel. +48 12 293 75 83

Kierownik studiów:
dr Michał Kudłacz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (12) 293 75 41