Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

AKTUALNOŚCI

Świat administracji – studia podyplomowe – MSAP UEK


Studiuj w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Zapraszamy na studia podyplomowe prowadzone przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK), na kierunkach:

  • administracja,
  • zarządzanie w administracji publicznej.


Słuchaczom oferujemy nowoczesne podejście do zagadnień związanych z sektorem publicznym. Nasz program jest adresowany głównie do osób zainteresowanych tematyką sprawnego i skutecznego zarządzania przedsięwzięciami w różnych obszarach działalności administracji publicznej.

Celem studiów jest doskonalenie i rozszerzenie kompetencji zawodowych pracowników administracji publicznej. Uczestnicy studiów zdobędą wiedzę z zakresu prawa, finansów publicznych, jak również praktyczne umiejętności projektowania, wdrażania oraz oceny efektywności przedsięwzięć i programów publicznych. Zapoznają się ponadto z narzędziami niezbędnymi do organizacji pracy administracyjnej, technik negocjacji i skutecznej komunikacji.

Nasza kadra dydaktyczna – składająca się z pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także  praktyków i ekspertów z zakresu administracji publicznej – wykorzystuje w trakcie zajęć nowoczesne metody dydaktyczne i pragmatyczne podejście.

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich.

Więcej informacji na temat programu studiów oraz rekrutacji – Rekrutacja 2022