Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

AKTUALNOŚCI

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wśród zwycięzców konkursu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii

„Mamy przyjemność ogłosić 26 zwycięskich konsorcjów wybranych do udziału w Inicjatywie Europejskiego Instytutu Technologicznego dotyczącej budowy zdolności innowacyjnych szkół wyższych (EIT HEI). Prawie 300 instytucji szkolnictwa wyższego i ich partnerów z 38 krajów otrzyma łącznie do 31,2 mln euro na wzmocnienie swoich zdolności innowacyjnych” – przekazał EIT HEI Initiative 30 czerwca br. w Budapeszcie.

Liderem jednego z tych 26 konsorcjów jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK). Prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur, Rektor UEK, przekonuje, że docenienie UEKu bardzo realnie wzmocni międzynarodowy kontekst uczelni: – „Wejście naszej uczelni do sieci EIT HEI to niezwykłe wyróżnienie, które oznacza owocną współpracę zarówno przy projekcie koordynowanym przez UEK, jak również może przyczynić się do realizacji równie wartościowych inicjatyw w przyszłości”.

Działający od 2021 r. program EIT pomaga uczelniom w opracowywaniu i wdrażaniu planów działań dla poprawy ich zdolności w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności na różnych poziomach instytucjonalnych. Jego celem jest wspieranie instytucji edukacyjnych poprzez przekazywanie wiedzy, środków finansowych i dostępu do ekosystemu innowacji EIT.

– „W ciągu ostatniego roku inicjatywa EIT HEI nabrała ogromnego rozmachu. Czyni instytucje szkolnictwa wyższego bardziej innowacyjnymi i przedsiębiorczymi, łącząc je z przedsiębiorstwami i ośrodkami badawczymi. W tej edycji 294 organizacje skorzystają z fachowej wiedzy, coachingu i wymiany doświadczeń” – podkreśla Mariya Gabriel, europejska komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży.

Do tegorocznego konkursu EIT HEI Call zgłosiło się łącznie 56 konsorcjów reprezentujących ponad 680 organizacji z całej Europy.

Nagrodzony projekt Developing Innovative Sustainable Cooperation Opportunities (DISCO) ma na celu wzmocnienie zdolności innowacyjnych europejskich instytucji szkolnictwa wyższego poprzez wspólne uczenie się, współpracę i przepływ wiedzy między uczelniami, instytucjami non-profit oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Będzie on realizowany przez najbliższe dwa lata w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK).

Co przygotował MSAP UEK? Kierujący Szkołą dr Piotr Kopyciński wskazuje: – „Nasz projekt jest odpowiedzią na kluczowe wyzwania współczesnego świata związane ze zrównoważoną mobilnością, informatyzacją oraz rozwojem sektora usług dla biznesu. To są sprawy szczególnie istotne dla naszego miasta i regionu. Międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczenia w tych obszarach, m.in. poprzez innovation lab, wydaje się kluczowa w kontekście zarówno zmian, które wymusiła na nas pandemia COVID, jak i tych, które są i będą konsekwencją obecnego kryzysu na Wschodzie.

W ramach projektu DISCO przewidziano szkolenia, mentoring, współpracę nakierowaną na wsparcie innowacyjności studentów, doktorantów i pracowników uczelni oraz wspólne działania służące wypracowaniu wizji rozwoju współpracy do 2030 roku.

W zwycięskim konsorcjum obok Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie są: Lucerne University of Applied Sciences and Arts ze Szwajcarii, ukraiński Lviv Polytechnic National University, European Centre for Women and Technology z Norwegii i portugalski Shine2Europe.

Więcej: https://eit-hei.eu/press-release-294-partners-join-the-eit-hei-initiative-to-unlock-innovation-potential-in-europes-higher-education