Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

AKTUALNOŚCI

W dniach 15-17.03.2023 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyły się międzynarodowe warsztaty pn. DISCO Innovation Lab March 2023 w ramach projektu Developing Innovative Sustainable Cooperation Opportunities (DISCO).

DISCO to projekt finansowany przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) odpowiadający za wzmocnienie zdolności innowacyjnych europejskich instytucji szkolnictwa wyższego poprzez wspólne uczenie się, współpracę i przepływ wiedzy. Celem DISCO jest rozwój umiejętności w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości, osiągnięty poprzez szkolenie studentów oraz pracowników szkół wyższych, wsparcie doradcze i mentoringowe dla start-upów, a także wzmacnianie potencjału pracowników naukowych i nienaukowych szkół wyższych.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie pełni rolę lidera w projekcie. Pozostali partnerzy tworzący konsorcjum to European Centre for Women and Technology (ECWT) z Norwegii, Lucerne University of Applied Sciences and Arts (HSLU) ze Szwajcarii, a także Lviv Polytechnic National University (LPNU) z Ukrainy.

Partnerem w I fazie projektu była również organizacja Shine2Europe z Portugalii. W 2023 r. planowane jest rozszerzenie konsorcjum o nowych partnerów z Ukrainy. W ramach projektu DISCO wsparcie otrzymało 6 firm z różnych branż:

  • ECOMOTIONAL – koncentruje się na doradztwie, kompetencjach i rozwoju projektów z zakresu czystych technologii w celu wspierania i przyspieszania globalnej transformacji energetycznej i nowoczesnej mobilności.
  • K-POWER – dostarcza kompleksowe rozwiązania z zakresu elektromobilności dla transportu publicznego i prywatnego.
  • MOBILITY HUBS – organizuje efektywny transport współdzielony dla miast, zapewniając dostęp do szerokiej gamy pojazdów współdzielonej mobilności.
  • GRAIN BRAIN – innowacyjny polsko-ukraiński start-up, który obecnie rozwija opartą na chmurze platformę współpracy obejmującą aplikację do logistyki i handlu zbożem.
  • RECOVERIES – wirtualna platforma pomocy zdrowotnej, która zapewnia spersonalizowane wsparcie, doradztwo i analizę informacji w zakresie zapobiegania chorobom, utrzymania zdrowia i rehabilitacji poprzez wykorzystanie zarówno publicznych, jak i komercyjnych usług zdrowotnych.
  • ACCELERATOR DIAGNOSTIC GAMES – powstał z myślą o rozpoznawaniu psycho-emocjonalnych problemów dzieci oraz ich problemów osobistych. Jej produkty pomagają w diagnozowaniu, monitorowaniu i leczeniu dzieci w wieku od 5 do 11 lat, u których zdiagnozowano zespół stresu pourazowego lub u których występuje takie ryzyko.

 

Podczas 3-dniowych warsztatów podsumowano I fazę projektu, a także wyznaczono kolejne cele na dalsze etapy projektu. Nie zabrakło również tematów dotyczących trudnej sytuacji naszych partnerów z Ukrainy.

Wprowadzenia do tematyki warsztatów dokonał dr Piotr Kopyciński – dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK. Podkreślił znaczenie współpracy międzynarodowej i wymiany dobrych praktyk między partnerami. W kolejnym panelu o współpracy międzysektorowej dyskutowali prof. Marek Ćwiklicki z UEK, a także Paweł Suliński z Hitachi Energy.

Drugiego dnia warsztatów uczestnicy prezentowali swoje studia przypadków. Krystyna Potapenko – CEO Grain Brain przybliżyła problemy z jakimi boryka się Ukraina w związku z przerwaniem szlaków handlu zbożem. W dyskusji wzięli również udział prof. Łukasz Mamica z UEK oraz Yaroslav Krempovych z Movens VC.
Prof. Nazar Podolchak z LPNU w panelu poświęconemu innowacyjnemu przełomowi w czasie wojny dyskutował z prof. Arturem Wołkiem z Akademii Ignatianum i Janem Piekło, byłym Ambasadorem Polski w Ukrainie.

W panelu pn. „Smart-up” partnerzy ze Szwajcarii – prof. René Zeier, dr Alexander Werbik i Leonz Korner z HSLU dzielili się swoimi doświadczeniami z zakresu wdrażania innowacyjnych rozwiązań dotyczących wsparcia start-upów. W dyskusji wzięli również udział Andrzej Bańka, który reprezentował Urząd Marszałkowski oraz Rafał Sułkowski, prezes Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej.

W kolejnym tego dnia panelu pn. „Gender observatory” Eva Fabry – dyrektor ECWT opowiadała o działaniach swojej organizacji mających na celu włączanie kobiet w nowoczesne projekty technologiczne. W dyskusji wzięli także udział dr Łukasz Danel – Pełnomocnik Rektora ds. Równego Traktowania UEK, a także dr Bohdana Huriy ekspertka MSAP UEK, która przybliżyła trudną sytuację kobiet w Ukrainie.
Ostatni tego dnia panel poprowadzony przez Stanisława Alwasiaka – eksperta MSAP UEK, zorientowany był na kwestię edukacji dzieci i młodzieży oraz zapewnienia równego dostępu do wiedzy dla wszystkich młodych ludzi. W dyskusji udział wziął m.in. Andrew Hallam z ASPIRE.

Podczas ostatniego dnia podsumowano dorobek warsztatów, omówiono kwestię nowych możliwości współpracy, a także dyskutowano o tym jak wspierać Ukrainę zmagającą się ze zbrodniczą agresją Rosji. Projekt DISCO wkracza w kolejną fazę – więcej na ten temat można znaleźć na stronie heidisco.com oraz na naszych profilach społecznościowych: facebook.com/eit.hei.disco, twitter.com/HeiDisco, youtube.com/@heidisco.

Artykuł ukazał się na łamach Kuriera UEK – https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_96_wiosna na s. 48.