Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

AKTUALNOŚCI

DISCO Innovation Lab, którego gospodarzem był Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Małopolska Szkoła Administracji Publicznej (MSAP UEK), posłużył jako ważne forum poznania współczesnych trendów w zakresie innowacji, analizy studiów przypadków i wspierania partnerstw strategicznych.

Dzień 1: Innowacyjność w projekcie DISCO

  • wprowadzenie w tematykę wydarzenia (dr Piotr Kopyciński, Dyrektor MSAP UEK),
  • przedstawiono kompleksowe spojrzenie na innowacyjność w kontekście projektu DISCO (Stanisław Alwasiak),
  • Uczestnicy zapoznali się z nowo zintegrowanymi partnerami projektu i ich rolami,
  • dyskusja prowadzona przez Evę Fabry z ECTW, skupiająca się na komponencie Gender Observatory DISCO.

Dzień 2: Wybrane przykłady wdrożenia innowacji

  • w krakowskiej Zajezdni Płaszów przedstawiono prezentację dotyczącą autobusów napędzanych wodorem, testowanych w krakowskim transporcie publicznym,
  • zaprezentowano wybrane start-upy ze Wspólnoty OMGKRK w Krakowskim Parku Technologicznym (KPT).

Dzień 3: Współpraca i podsumowanie

  • dyskusja na temat nowych kierunków wspólnych przedsięwzięć moderowana przez Stanisława Alwasiaka,
  • przedstawiono studia przypadków ukraińskich, szwajcarskich i polskich start-upów,
  • podsumowanie przebiegu obrad i nakreślenie dalszych kierunków działania (dr Piotr Kopyciński i Marek Oramus).

Laboratorium Innowacji DISCO było wydarzeniem łączącym innowacje, naukę i tworzenie sieci współpracy, w celu zwrócenia uwagi na nowe horyzonty w dziedzinie innowacji.