Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

AKTUALNOŚCI

 

Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (SKiMLLL)

W styczniu 2024 r. rozpoczynają się zasadnicze prace projektowe w ramach inicjatywy pt. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (SKiMLLL)”, przewidziane do realizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. MSAP UEK przypadła rola partnera projektu, którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, a pozostałymi członkami konsorcjum: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Celem głównym inicjatywy jest budowa systemu koordynacji działań w województwie małopolskim zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych. Przyczyni się to do wzmocnienia dopasowania kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zmian społecznych zachodzących w regionie oraz upowszechniania uczenia się przez całe życie.

W ramach projektu MSAP UEK będzie odpowiedzialna m.in. za przeprowadzenie analiz mechanizmów, modeli, barier oraz dobrych przykładów współpracy podmiotów działających na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego i uczenia się przez całe życie, badanie dotyczące doradztwa zawodowego na uczelniach, opracowanie zbioru wytycznych dotyczących kształtowania kompetencji na wszystkich poziomach kształcenia, czy też badanie dotyczące rozwoju sektora usług dla biznesu w Krakowie i województwie małopolskim.

Zasadnicze prace projektowe zakończą do 30 czerwca 2026 r.