Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

AKTUALNOŚCI

 

DISCO Innovation Lab w Krakowie

Ostatnie DISCO Innovation Lab przyniosło cenne spostrzeżenia i dyskusje na temat najnowszych trendów w innowacjach i przedsiębiorczości. Wydarzenie, organizowane przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, zgromadziło ekspertów i interesariuszy z różnych dziedzin.

Pierwszego dnia dr Piotr Kopyciński powitał uczestników, a dr Marek Oramus przedstawił aktualny stan projektu DISCO. Następnie odbyła się dyskusja na temat możliwości finansowania start-upów uniwersyteckich w Szwajcarii, obejmująca studia przypadków udanych przedsięwzięć, takich jak AirScale i SendMeBag. LPNU zaprezentowała różne podejścia do wsparcia start-upów w celu rozwoju nowego ekosystemu innowacji. Dzień zakończył się panelem dyskusyjnym na temat Gender Observatory oraz prezentacjami innowacyjnych start-upów z Sumy State University.

Drugiego dnia uczestnicy zapoznali się z wizją Nowej Huty jako Dzielnicy Przyszłości. Jakub Szymański przedstawił koncepcję mającą na celu przyciągnięcie potencjalnych inwestorów, po czym odbyła się wycieczka po zabytkach Nowej Huty. Odwiedzono także strefę aktywności gospodarczej oraz Niepołomice.

Ostatni dzień poświęcony był omawianiu nowych możliwości współpracy oraz prezentowaniu technologii przyjaznych dla klimatu i dotyczących higieny cybernetycznej. Swoimi spostrzeżeniami podzielili się przedstawiciele All-Ukrainian Public Association of Innovative Space Clusters, International Cyber Academy, and the Ternopil Regional Council. Doktor Piotr Kopyciński podsumował sesję i nakreślił przyszłe plany.

Ostatnie DISCO Innovation Lab w Krakowie dostarczyło okazji do inspirujących dyskusji i wymiany wiedzy, przyczyniając się do realizacji celu projektu, jakim jest wspieranie innowacji i współpracy regionalnej i ponadregionalnej.