Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

Combating Inequalities through Innovative Social Practices of and for Young People in Cities across Europe (CITISPYCE)

Combating Inequalities through Innovative Social Practices of and for Young People in Cities across Europe (CITISPYCE)
Dlaczego status młodych ludzi z europejskich miast często tak bardzo się różni? Co zrobić, aby poprawić ich sytuację i zlikwidować rażące nierówności? Jak ograniczyć negatywne skutki wykluczenia społecznego młodzieży? W jaki sposób, w kompleksowej i dynamicznej rzeczywistości społecznej, budować innowacyjne polityki i programy publiczne o charakterze lokalnym, które poprawią sytuację ekonomiczno-społeczną młodych ludzi? Na te i inne pytania starają się odpowiedzieć członkowie zespołu badawczego projektu CITISPYCE.

 

1. Cele projektu

Identyfikacja czynników różnicujących status osób młodych zamieszkujących europejskie miasta oraz wypracowanie zasad, mechanizmów i instrumentów służących poprawie ich sytuacji społeczno-ekonomicznej poprzez:

 • analizę efektywności i skuteczności lokalnych polityk publicznych w zakresie inkluzji społeczno-ekonomicznej młodych mieszkańców miast,
 • badanie natury innowacji społecznych w aspekcie ich wykorzystania dla ograniczania zjawisk nierówności społeczno-ekonomicznej występujących wśród ludzi młodych,
 • stworzenie demograficzno-przestrzennej mapy nierówności osób młodych zamieszkujących skupiska miejskie,
 • identyfikację strategii radzenia sobie przez osoby młode z problemami społeczno-ekonomicznymi, które napotykają,
 • wypracowanie rekomendacji, reguł, mechanizmów i instrumentów służących poprawie sytuacji społeczno-ekonomicznej osób młodych zamieszkujących skupiska miejskie,
 • wprowadzenie, w formie pilotażu, rozwiązań wypracowanych w projekcie CITISPYCE oraz empiryczna weryfikacja ich efektywności i skuteczności,
 • upowszechnienie rozwiązań wypracowanych (i pozytywnie zweryfikowanych) w projekcie CITISPYCE i ich włączenie do głównego nurtu polityk publicznych. W szczególności tych o charakterze lokalnym, zorientowanych na inkluzję społeczną, ekonomiczną, kulturową i obywatelską młodych mieszkańców miast.


2. Beneficjenci

Młodzi ludzie w wieku 15-29, mieszkańcy dużych miast europejskich, dotknięci lub zagrożeni wykluczeniem, negatywnie odczuwający nierówności o naturze społecznej (dyskryminacja, stereotypy) oraz ekonomicznej (dochody, sytuacja na rynku pracy). Badaniem w ramach projektu zostało objętych około 500 osób spełniających powyższe kryteria w 10 europejskich miastach. Wsparcie w projekcie uzyskało kilkaset osób, które uczestniczyły we wdrożeniu dziewięciu wybranych innowacyjnych praktyk społecznych. W Krakowie we wdrożeniu innowacyjnej praktyki wspierającej zdolności artystyczne i sportowe uczestniczyło 70 osób.


3. Publikacje

10 raportów na temat społeczno-ekonomicznej sytuacji młodych ludzi w miastach partnerów w kontekście ogólnej sytuacji w danym kraju, będących wynikiem prac w ramach działania 2 (Work Package 2 – Baseline study). Raporty w języku angielskim.
Raport zbiorczy porównujący sytuację społeczno-ekonomiczną 10 krajów uczestniczących w projekcie, przygotowany w ramach działania 2 (Work Package 2 – Baseline study). Raport w języku angielskim.
10 raportów przygotowanych w ramach działania 3 (Work Package 3 – Fieldwork I),  na temat problemów doświadczanych przez młodych mieszkańców osiedli będących przedmiotem badania opisywanych z perspektywy lokalnych liderów i ekspertów zawierających opis usług społecznych oferowanych im przez samorząd i organizacje pozarządowe. Raporty w języku angielskim.
Raport zbiorczy porównujący sytuację opisywanych osiedli, przygotowany w ramach działania 3 (Work Package 3 – Fieldwork I). Raport w języku angielskim.
Mapa polityk publicznych adresowanych do młodych ludzi, przygotowana w ramach działania 3 (Work Package 3 – Fieldwork I). Dokument w języku angielskim.
10 raportów przygotowanych w ramach działania 4 (Work Package 4 – Fieldwork II),  na temat problemów doświadczanych przez młodych mieszkańców osiedli będących przedmiotem badania opisywanych z perspektywy samej młodzieży. Raporty w języku angielskim.
Raport zbiorczy porównujący sytuację opisywanych osiedli, przygotowany w ramach działania 4 (Work Package 4 – Fieldwork II). Raport w języku angielskim.
Raport podsumowujący warsztat projektowy wskazujący zidentyfikowane praktyki z potencjałem do wdrożenia przygotowany w ramach działania 5 (Work Package 5 – Interim Evaluation).

Wyniki badań prowadzonych przez pracowników naukowych m.in. z Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej zostały opublikowane w poniższej publikacji.

Młodzi ludzie a nierówności społeczne. Kraków na tle Europy. Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu przez zespół UEK przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa – do pobrania

Robert Chrabąszcz, Maciej Frączek, Tomasz Geodecki, Maciej Grodzicki, Piotr Kopyciński, Stanisław Mazur, Michał Możdżeń

Kraków 2015

4. Partnerzy

 1. Aston University (UK)
 2. Birmingham City Council (UK)
 3. Universitat de Barcelona (ES)
 4. Hamburg University of Applied Sciences (DE)
 5. Malmö University (SE)
 6. City of Malmö (SE)
 7. Masaryk University (CZ)
 8. Krakow University of Economics (PL)
 9. Krakow City (PL)
 10. PlusConfidence (NL)
 11. IMIR – International Centre for Minority Studies and Intercultural Relations (BG)
 12. KMOP – Kendro Merimnas Oikoyenias Kai Pediou (GR)
 13. Università Ca’Foscari Venezia (IT)


5. Kontakt

dr Michał Możdżeń, koordynator – michal.mozdzen@uek.krakow.pl