Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

DISCO: Developing Innovative Sustainable Cooperation Opportunities

DISCO: Developing Innovative Sustainable Cooperation Opportunities

1)    Cele projektu

Projekt Developing Innovative Sustainable Cooperation Opportunities (DISCO) ma na celu wzmocnienie zdolności innowacyjnych europejskich instytucji szkolnictwa wyższego poprzez wspólne uczenie się, współpracę i przepływ wiedzy między trzema partnerskimi uczelniami, jednym przedsiębiorstwem non-profit oraz jednym małym i średnim przedsiębiorstwa (MŚP), reprezentującymi szerszy ekosystem innowacji.

DISCO pobudzi rozwój umiejętności w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości poprzez szkolenie studentów, wsparcie doradcze i coachingowe dla start-upów i scale-upów, a także budowanie potencjału wśród pracowników naukowych i nienaukowych uczelni. Projekt osiągnie swoje cele poprzez zaprojektowanie i stworzenie nowych form współpracy i eksperymentów za pośrednictwem laboratoriów innowacji, obserwatorium oraz poprzez opracowanie wspólnego masowego otwartego kursu online (MOOC), a wszystko to z myślą o wspieraniu rozwoju poczucia inicjatywy i przedsiębiorczego sposobu myślenia w Unii Europejskiej.


2)    Beneficjenci

W ramach projektu zostanie przeszkolonych ponad 1 000 studentów i udzielona zostanie opieka mentorska dla 100 osób; przeszkolimy 75 i zapewnimy mentoring dla 30 pracowników akademickich oraz analogicznie odpowiednio 75 i 30 przedstawicieli kadry administracyjnej. Wesprzemy również w trakcie realizacji projektu 30 start-upów i scale-upów.


3)    Rezultaty

Partnerstwo DISCO wdroży spójny i kompleksowy zestaw sześciu działań. Skoncentrują się one na zaangażowaniu instytucjonalnym w opracowanie planu działania na rzecz innowacyjnej wizji, nowej współpracy, wymianie dobrych praktyk, wsparciu dla start-upów i scale-upów, badaniach opartych na innowacjach oraz szkoleniach i mentoringu dla studentów i pracowników uczelni.


4)    Partnerzy

  • All-Ukrainian Public Association of Innovative Space Clusters
  • European Centre for Women and Technology (ECWT),
  • International Cyber Academy,
  • Lucerne University of Applied Sciences and Arts,
  • Lviv Polytechnic National University,
  • Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK),
  • Shine2Europe,
  • Sumy State University,
  • Ternopil Regional Council.

 

5)    Kontakt

Marek Oramus – marek.oramus(at)uek.krakow.pl

Odwiedź oficjalną stronę projektu: https://heidisco.com/
Zobacz profil projektu na stronie HEI Initiative: https://eit-hei.eu/projects/disco/