Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

Podnoszenie zdolności instytucjonalnej miasta Tarnowa – innowacyjny system zarządzania wiedzą i komunikacji z interesariuszami w obszarze współpracy z przedsiębiorcami

Podnoszenie zdolności instytucjonalnej miasta Tarnowa – innowacyjny system zarządzania wiedzą i komunikacji z interesariuszami w obszarze współpracy z przedsiębiorcami
Okres realizacji: 1 maja 2017 – 31 października 2018


1. Cele projektu:

Celem projektu jest poprawa jakości i rozwijanie działań realizowanych przez Miasto Tarnów w obszarze współpracy z przedsiębiorcami poprzez:

  • stworzenie systemu zarządzania wiedzą w obszarze wsparcia przedsiębiorczości,
  • zbudowanie sieci komunikacji i współpracy z przedsiębiorcami oraz szeroko pojętym otoczeniem biznesu (szkoły, uczelnie, klastry, samorządy, ośrodki innowacji),
  • wsparcie działań nastawionych na promocję przedsiębiorczości.

Powyższe cele mają być osiągnięte dzięki realizacji następujących działań:

  1. Analiza praktyk zarządzania wiedzą, komunikacji i współpracy z przedsiębiorcami w Urzędzie Miasta Tarnowa.
  2. Analiza rozwiązań Andalucia Emprende dot. zarządzania wiedzą, edukacji przedsiębiorczości i komunikacji z partnerami zewnętrznymi.
  3. Przygotowanie i przeniesienie dobrych praktyk z Andalucia Emprende do Urzędu Miasta Tarnowa.
  4. Działania edukacyjne i promocyjne wśród przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu.

W ramach przedsięwzięcia zostaną również przygotowane rekomendacje i instrukcja umożliwiające wdrożenie wypracowanego systemu zarządzania wiedzą i komunikacją w innych samorządach zainteresowanych współpracą z przedsiębiorcami.


2. Planowane efekty

Nowatorski system zarządzania wiedzą i komunikacją międzyorganizacyjną w obszarze przedsiębiorczości.


3. Partnerzy

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

  • Gmina Miasta Tarnowa,
  • Andalucia Emprende, Fundación Pública Andaluza.


4. Finansowanie

Wartość projektu: 387 346,45 zł
Wkład funduszy europejskich: 361 103,78 zł