Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

Program staży naukowo-szkoleniowych dla kadr naukowo-dydaktycznych uczelni ukraińskich

Program staży naukowo-szkoleniowych dla kadr naukowo-dydaktycznych uczelni ukraińskich

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK wraz z Kolegium GAP we współpracy z Europejską Ligą Rozwoju Zawodowego w 2023 r. zorganizowała edycję staży naukowo-szkoleniowych dla 117 pracowników różnych ukraińskich uczelni w ramach projektu pod nazwą „New and innovative teaching methods” – XIV edycja [22.05-30.06.2023]. Od początku projektu, czyli od 2018 r. przeszkolono łącznie 1332 pracowników różnych ukraińskich uczelni.

Słuchacze desygnowani byli przez ELPD. Minimalne wymagania obejmowały: wykształcenie wyższe, zatrudnienie na uczelniach wyższych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych, doświadczenie w pracy dydaktycznej i naukowej.

Projekt składał się z trzech modułów (wykłady i warsztaty). Do czasu pandemii Covid-19 trzeci moduł był realizowany na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w czasie pandemii wszystkie szkolenia odbywały się zdalnie za pośrednictwem platformy ZOOM zgodnie z programem:

  1. Mobility in Education.
  2. European & Polish System of Higher Education.
  3. Education & Research in Transition. New and Innovative Teaching Methods Polish Science System in Transition: Grading Research Outcomes in Polish HEI and Research Institutes (lecture).

Uczestnicy staży pochodzili z następujących uczelni: National Technical University, Ukrainian Military Medical Academy, South Ukrainian National Pedagogical University, National University of Pharmacy, Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy, Uzhhorod National University, Interregional Academy of Personnel Management, Vinnytsia National Medical University, Donetsk State University of Management, Chernivtsi National University, Kyiv National Economic University, National University Kyiv-Mohyla Academy, Kharkiv Polytechnic Institute, National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Taras Shevchenko National University of Kiev.