Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej (REV 4.0)

Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej (REV 4.0)

Cel główny projektu brzmi „Rozwój potencjału badawczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w zakresie badań zaawansowanych nad czwartą rewolucją przemysłową oraz wykształcenie zdolności efektywnego zarządzania tym potencjałem”.

Przyjęto cztery cele szczegółowe projektu, które są tożsame z celami Strategicznego Planu Rozwoju Badań Naukowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w latach 2019-2022:

  • wzmocnienie podstaw teoriotwórczych i metodologicznych badań zaawansowanych pracowników UEK nad czwartą rewolucją przemysłową,
  • intensyfikacja aktywności badawczej i publikacyjnej pracowników UEK w przestrzeni międzynarodowej w oparciu o wyniki badań nad czwartą rewolucją przemysłową,
  • wzrost aktywności pracowników UEK w zakresie aplikacji wyników badań zaawansowanych nad czwartą rewolucją przemysłową do otoczenia społeczno-gospodarczego,
  • instytucjonalizacja efektywnego systemu zarządzania aktywnością badawczą pracowników UEK.


Zapraszamy na stronę internetową projektu: https://rev4.uek.krakow.pl