Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST (SWPZ)

Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST (SWPZ)

Informacje o projekcie:

www.pri.msap.pl