Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

Usamodzielnieni finansowo – szkolenia dla osób działających na rzecz dzieci w pieczy zastępczej oraz ich rodzin biologicznych

Usamodzielnieni finansowo – szkolenia dla osób działających na rzecz dzieci w pieczy zastępczej oraz ich rodzin biologicznych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Okres realizacji:
1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2020

1. Cele projektu

Podniesienie kompetencji z zakresu podstaw ekonomii i finansów, komunikacji społecznej oraz pieczy zastępczej u 120 pracowników JPS i NGO działających w obszarze pieczy zastępczej, dzięki realizacji szkoleń dla opiekunów i osób bezpośrednio pracujących z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami.


2. Planowane efekty

Podniesienie kompetencji u 90 uczestników szkoleń z zakresu podstaw ekonomii i finansów, komunikacji społecznej oraz pieczy zastępczej.


3. Finansowanie

Wartość projektu: 763 137,50 zł
Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 643 172,29 zł


4. Biuro projektu

ul. Rakowicka 16 p. 24, 31-510 Kraków
T: +48 12 293 75 83, F: +48 12 293 75 59

więcej informacji na stronie projektu: https://pieczazastepcza.uek.krakow.pl