Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

Strefa dla osób z niepełnosprawnością

Strefa dla osób z niepełnosprawnością

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Infrastruktura
Sekretariat MSAP UEK, sale dydaktyczne oraz pokoje poszczególnych pracowników dostępne są dla wszystkich osób z niepełnosprawnością, bez względu na jej rodzaj:

  • drzwi do wszystkich pokojów są opisane alfabetem Braille’a;
  • informacje o godzinach pracy sekretariatu MSAP UEK są umieszczone przy drzwiach i nie są przesłonięte szybą, przez co nie sprawiają problemów osobom z dysfunkcjami wzroku oraz poruszającym się na wózkach;
  • w budynku przy ul. Rakowickiej 16 dostępna jest winda, umożliwiająca dostęp do pokojów wszystkich pracowników dla osób z dysfunkcjami ruchowymi;
  • w budynku przy ul. Rakowickiej 16 na parterze dostępna jest toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe konsultacje
Studenci niepełnosprawni mają możliwość ustalenia dodatkowych, indywidualnych konsultacji (spotkań) z każdym Wykładowcą w terminie ustalonym drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Biblioteka i czytelnia UEK
Udogodnienia w korzystaniu z biblioteki i czytelni UEK – szczegółowe informacje