Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

Kontrola i audyt wewnętrzny w administracji publicznej

Kontrola i audyt wewnętrzny w administracji publicznej

Studia podyplomowe „Kontrola i audyt wewnętrzny w administracji publicznej” skierowane są do osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z kontrolą lub audytem wewnętrznym, kierowników jednostek sektora finansów publicznych, a także osób, które wiążą swoją przyszłość z tą dziedziną lub chcą poszerzyć swoją wiedzę w tym obszarze.

Czas trwania: 2 semestry

12 weekendowych spotkań, średnio co dwa/trzy tygodnie,

181 godzin zajęć

4 900 zł (płatne w dwóch ratach po 2 450 zł) oraz 85 zł opłaty rekrutacyjnej.

Celem studiów podyplomowych „Kontrola i audyt wewnętrzny w administracji publicznej” jest zdobycie przez Słuchaczy wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego i profesjonalnego wykonywania zadań z zakresu kontroli i audytu w administracji publicznej.

Wyróżnikiem studiów podyplomowych „Kontrola i audyt wewnętrzny w administracji publicznej” jest to, że studia są prowadzone w ramach porozumienia zawartego z Najwyższą Izbą Kontroli (NIK), a część zajęć dydaktycznych prowadzonych jest przez praktyków, w tym zatrudnionych w Najwyższej Izbie Kontroli.

Program studiów – do pobrania

Zajęcia są prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz doświadczonych kontrolerów z Najwyższej Izby Kontroli.

Program studiów podyplomowych „Kontrola i audyt wewnętrzny w administracji publicznej” realizowany jest w trakcie dwóch semestrów akademickich i obejmuje ok. 12 spotkań weekendowych, składających się z wykładów, ćwiczeń i seminariów. Łącznie obejmuje 181 jednostek lekcyjnych. Zajęcia prowadzone są w hybrydowej formie (zdalnie i stacjonarnie), w tym co najmniej 4 zjazdy w całym cyklu kształcenia odbywają się stacjonarnie.

Studia dwusemestralne,

12 weekendowych spotkań, średnio co dwa/trzy tygodnie,

zajęcia w soboty i niedziele.

Miejsce zajęć:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 16
(5 min piechotą od Dworca PKS i PKP).

Szczegółowe informacje dotyczące terminu naboru na studia oraz wymaganych dokumentów znajdują się w zakładce REKRUTACJA.

Opłaty

  • opłata rekrutacyjna – 85 zł,
  • 4 900 zł (płatne w dwóch ratach po 2 450 zł na początku każdego semestru, ale pierwsza rata nie później niż do 15 października 2023 r. i druga rata nie później niż do 15 marca 2024 r.