Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

Studia na zamówienie

Studia na zamówienie

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie od lat realizuje studia podyplomowe na zamówienie. Współpracując z dużymi korporacjami i przedsiębiorstwami (Grupa PZU, Commercial Union, Grupa Azoty), z instytucjami kultury (Narodowe Centrum Kultury), czy też realizując projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, na podstawie diagnozy potrzeb i konsultacji, MSAP UEK przygotowała i zrealizowała szereg programów studiów podyplomowych:

  • Akademia Liderów Kultury (wraz z Narodowym Centrum Kultury),
  • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym pogranicza polsko-słowackiego,
  • Kompetencje menedżerskie w korporacji międzynarodowej (wraz z Grupą Azoty),
  • Ekonomia społeczna (w ramach projektu Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanego ze środków UE),
  • Akademia PZU (Grupa PZU),
  • Commercial Union (Commercial Union S.A.).