Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK) – jednostka pozakolegialna UEK – od 1997 r. prowadzi działalność badawczo-wdrożeniową, doradczą, edukacyjną (studia podyplomowe) oraz wydawniczą. We współpracy z krajowymi i zagranicznymi partnerami realizuje projekty aplikacyjne służące doskonaleniu działalności administracji samorządowej i rządowej.

Celem MSAP UEK jest oddziaływanie na rozwój społeczno-gospodarczy Małopolski, kraju i regionów Europy poprzez doskonalenie jakości polityk publicznych i poprawę funkcjonowania administracji publicznej oraz podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarek lokalnych i regionalnych.

Obszarami strategicznymi dla MSAP UEK są:
•    administracja publiczna,
•    zarządzanie publiczne,
•    samorząd terytorialny,
•    gospodarka publiczna,
•    ekonomia społeczna
i organizacje pozarządowe.

 

kreska

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Seminarium Dobre rządzenie Rekrutacja na studia podyplomowe Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej ZP-banner m