Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

Planowanie rozwoju instytucjonalnego w samorządach lokalnych

Planowanie rozwoju instytucjonalnego w samorządach lokalnych

Planowanie rozwoju instytucjonalnego
w samorządach lokalnych

ISBN 978-83-89410-86-3

Autorzy:

Jarosław Bober (red.)

Kraków 2011