Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

Publikacje PRI

Publikacje PRI

Sprawne Państwo: Samorządowa służba cywilna. Obszary metropolitalne. Zagospodarowanie przestrzenne. Badania nad kierunkami zmian w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce

Piotr Kopyciński (red.)

Zobacz >>

Sprawne Państwo: Systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego

Marek Ćwiklicki (red.)

Zobacz >>

Studium o środowisku planowania w jednostkach samorządu terytorialnego

Marek Ćwiklicki (red.)

Zobacz >>

Sprawne Państwo: Reformy samorządu lokalnego w wybranych krajach

Stanisław Mazur (red.)

Zobacz >>

Podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego

Marek Ćwiklicki (red.)

Zobacz >>

Sprawne Państwo: Propozycje zmian w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Tom II

Piotr Kopyciński (red.)

Zobacz >>

Sprawne Państwo: Propozycje zmian w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

Piotr Kopyciński (red.)

Zobacz >>

Analiza instytucjonalna miasta na prawach powiatu z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej

Jarosław Bober i Michał Kudłacz (red.)

Zobacz >>

Analiza instytucjonalna powiatu z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej

Jarosław Bober (red.)

Zobacz >>

Analiza instytucjonalna gminy z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej

Jarosław Bober (red.)

Zobacz >>

Sprawne państwo. Czy konieczne są systemowe zmiany w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego?

Maciej Frączek (red.)

Zobacz >>

Rozwój instytucjonalny samorządów małopolskich – wyniki badań

Jarosław Bober (red.), Barbara Gil, Marcin Kukiełka

Zobacz >>

Reformowanie polskiej administracji publicznej – wybrane aspekty zagadnienia

Stanisław Mazur (red.)

Zobacz >>

Planowanie rozwoju instytucjonalnego w samorządach lokalnych

Jarosław Bober (red.)

Zobacz >>

Katalog narzędzi rozwoju instytucjonalnego w samorządzie lokalnym

Marcin Zawicki (red.)

Zobacz >>

Analiza instytucjonalna gminy

Jarosław Bober, Marcin Zawicki (red.)

Zobacz >>

Analiza instytucjonalna powiatu

Jarosław Bober, Marcin Zawicki (red.)

Zobacz >>