Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

wrzesień

wrzesień
  • Konferencja: Odporność państwa w obliczu przemian społeczno-gospodarczych

    Czy jesteśmy odporni? Odporność to zdolność do powrotu do wyjściowej sytuacji. Kluczową kwestią jest niezależność banku centralnego, ale też demokratyczna odpowiedzialność – mówił prof. Andrzej Wojtyna podczas konferencji Odporność państwa w obliczu przemian społeczno-gospodarczych.  Pan profesor był jednym z panelistów…

  • DISCO Innovation Lab, 13-15 września 2023 r. – Podsumowanie

    DISCO Innovation Lab, którego gospodarzem był Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Małopolska Szkoła Administracji Publicznej (MSAP UEK), posłużył jako ważne forum poznania współczesnych trendów w zakresie innowacji, analizy studiów przypadków i wspierania partnerstw strategicznych. Dzień 1: Innowacyjność w projekcie DISCO…