Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

2023

2023
 • Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej – edycja 1

    Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej – edycja 1 Małopolska Szkoła Administracji Publicznej (MSAP UEK) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza wszystkie osoby pragnące sprawować funkcje kierownicze w instytucjach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, realizujących zadania zlecone z obszaru pomocy…

 • Konferencja: Odporność państwa w obliczu przemian społeczno-gospodarczych

  Czy jesteśmy odporni? Odporność to zdolność do powrotu do wyjściowej sytuacji. Kluczową kwestią jest niezależność banku centralnego, ale też demokratyczna odpowiedzialność – mówił prof. Andrzej Wojtyna podczas konferencji Odporność państwa w obliczu przemian społeczno-gospodarczych.  Pan profesor był jednym z panelistów…

 • DISCO Innovation Lab, 13-15 września 2023 r. – Podsumowanie

  DISCO Innovation Lab, którego gospodarzem był Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Małopolska Szkoła Administracji Publicznej (MSAP UEK), posłużył jako ważne forum poznania współczesnych trendów w zakresie innowacji, analizy studiów przypadków i wspierania partnerstw strategicznych. Dzień 1: Innowacyjność w projekcie DISCO…

 • DISCO Innovation Lab March 2023 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

  W dniach 15-17.03.2023 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyły się międzynarodowe warsztaty pn. DISCO Innovation Lab March 2023 w ramach projektu Developing Innovative Sustainable Cooperation Opportunities (DISCO). DISCO to projekt finansowany przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) odpowiadający…