Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

Sprawne Państwo: Systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego

Sprawne Państwo: Systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego

Sprawne Państwo: Systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego

ISBN: 978-83-89410-18-4

Autorzy:

Marek Ćwiklicki (red.)

Kraków 2015