Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Perspektywa przemysłu

W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Perspektywa przemysłu

W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.
Perspektywa przemysłu

ISBN 978-83-62922-81-9

Autorzy:

Joanna Kulczycka, Krzysztof Głuc (red.)

Kraków 2017