Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Perspektywa miast

W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Perspektywa miast

W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.
Perspektywa miast

ISBN 978-83-89410-38-2

Autorzy:

Joanna Kulczycka, Krzysztof Głuc (red.)

Kraków 2017