Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

Zmiana gospodarcza 2020-2021. I Raport w ramach projektu – ISR komponent makroekonomiczny

Zmiana gospodarcza 2020-2021. I Raport w ramach projektu – ISR komponent makroekonomiczny

Zmiana gospodarcza 2020-2021

I Raport w ramach projektu – ISR
komponent makroekonomiczny

Autorzy:

Anna Gomola
Mateusz Pipień

Kraków, maj 2021