Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

Zmiana gospodarcza 2020-2021. V Raport Łączny w ramach projektu ISR

Zmiana gospodarcza 2020-2021. V Raport Łączny w ramach projektu ISR

Zmiana gospodarcza 2020-2021

V Raport Łączny w ramach projektu ISR

Autorzy:

Piotr Boguszewski

Kraków, maj 2022