Projekty realizowane

 

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)
informacje

 

Podnoszenie zdolności instytucjonalnej miasta Tarnowa – innowacyjny system zarządzania wiedzą i komunikacji z interesariuszami w obszarze współpracy z przedsiębiorcami
informacje

 

Staże drogą sukcesu zawodowego studentów kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna i Gospodarka Przestrzenna UEK
informacje

 

Usamodzielnieni finansowo - szkolenia dla osób działających na rzecz dzieci w pieczy zastępczej oraz ich rodzin biologicznych
informacje