Projekty realizowane

 

Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej (REV 4.0)
strona internetowa projektu

 

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)
informacje

 

Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim
informacje

 

Usamodzielnieni finansowo - szkolenia dla osób działających na rzecz dzieci w pieczy zastępczej oraz ich rodzin biologicznych
informacje