Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

Polityki publiczne w Polsce na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Stan i rekomendacje w obszarze społecznym, edukacyjnym i zatrudnienia

Polityki publiczne w Polsce na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Stan i rekomendacje w obszarze społecznym, edukacyjnym i zatrudnienia

Polityki publiczne w Polsce na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Stan i rekomendacje w obszarze społecznym, edukacyjnym i zatrudnienia

ISBN 978-83-89410-74-0

Autorzy:

Marek Ćwiklicki, Magdalena Małecka-Łyszczek, Agnieszka Pacut (red.)

Kraków 2023