Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

Zmiana gospodarcza 2020-2021. IV Raport w ramach projektu ISR – komponent mikroekonomiczny

Zmiana gospodarcza 2020-2021. IV Raport w ramach projektu ISR – komponent mikroekonomiczny

Zmiana gospodarcza 2020-2021

IV Raport w ramach projektu ISR – komponent mikroekonomiczny

Autorzy:

Kamil Fijorek
Jarosław Kaczmarek
Konrad Kolegowicz

Kraków, styczeń 2022