Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

REFERENCJE

REFERENCJE

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego

Zadanie: Przygotowanie opracowania dot. koncepcji modelu Przemysłu 4.0 w celu wdrożenia do regionalnego ekosystemu innowacji Małopolski w ramach realizacji projektu ECOS41N finansowanego z Programu Interreg Central Europe

Urząd Miasta Krakowa

Zadanie: Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Zarządzanie ludźmi”.

Nasza rola: uwzględniając zapotrzebowanie Urzędu Miasta Krakowa dotyczące budowania kompetencji w zakresie zarządzania personelem wśród kadry kierowniczej Urzędu, przygotowaliśmy dwudniowe szkolenie, obejmujące takie zagadnienia jak m.in. delegowanie uprawnień decyzyjnych, style zarządzania, ocenianie.

Grupa Azoty S.A.

Zadanie: Przygotowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Nasza rola: Odpowiadając na zapotrzebowanie zgłoszone przez Grupę Azoty S.A. przygotowaliśmy program dwusemestralnych studiów podyplomowych pn. „Kompetencje menedżerskie w korporacji międzynarodowej”. W jego ramach połączyliśmy problematykę współczesnych koncepcji zarządzania, marketingu, zarządzania kapitałem ludzkim i przywództwa. Obok wiedzy teoretycznej nasi wykładowcy starali się także przekazać uczestnikom studiów umiejętności praktyczne dotyczące budowania kompetencji menedżerskich oraz doskonalenia stylów kierowania.

 

Starostwo Powiatowe w Kielcach

Zadanie: Analiza funkcjonowania urzędu i przygotowania plany rozwoju instytucjonalnego powiatu kieleckiego.

Nasza rola: Wsparcie w przeprowadzaniu urzędu przez proces samooceny metodą PRI. Wspólnie z zespołem pracowników przeprowadziliśmy proces oceny funkcjonowania urzędu w takich obszarach jak: przywództwo i strategia, zarządzanie zasobami, procesami, kapitałem ludzkim, usługami publicznymi, oraz współpraca z partnerami. W efekcie przygotowaliśmy plan usprawnień.

Urząd Miejski w Starym Sączu

Zadanie: Analiza funkcjonowania urzędu i doradztwo w zakresie badania jakości świadczenia usług społecznych

Nasza rola: Wspólnie z zespołem pracowników urzędu przeprowadziliśmy proces samooceny funkcjonowania jednostki. W rezultacie wybraliśmy obszar do usprawnień, związany z badaniem jakości świadczenia usług społecznych. Nasi eksperci, poza świadczeniem doradztwa w ww. zakresie, przygotowali także plan rozwoju instytucjonalnego miasta – gminy Stary Sącz.

 

Starostwo Powiatowe w Proszowicach

Zadanie: Analiza funkcjonowania urzędu i przygotowania plany rozwoju instytucjonalnego powiatu kieleckiego.

Nasza rola: Wsparcie w przeprowadzaniu urzędu przez proces samooceny metodą PRI. Wspólnie z zespołem pracowników przeprowadziliśmy proces oceny funkcjonowania urzędu w takich obszarach jak: przywództwo i strategia, zarządzanie zasobami, procesami, kapitałem ludzkim, usługami publicznymi, oraz współpraca z partnerami. W efekcie przygotowaliśmy plan usprawnień.

Urząd Miasta Krakowa

Zadanie: Przygotowanie i przeprowadzenie trzech edycji szkolenia pn. „Doskonalenie umiejętności menedżerskich w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim”.

Nasza rola: Współpraca z Urzędem Miasta Krakowa miała na celu podniesienie umiejętności menadżerskich w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim w grupie Dyrektorów Wydziałów. W tym celu zorganizowaliśmy dwudniowe szkolenie obejmujące m.in. problematykę stylów kierowania, przywództwa, zarządzania zmianą oraz motywowania pracowników.